Výmenné stretnutie zberateľov v Pezinku

Pozvanie na výmenné stretnutie zberateľov rôznych zberateľských odborov v Pezinku.

24. 10. 2021

Celinová obálka s prítlačou:
SLOVOLYMPFILA 2008

SLOVOLYMPFILA 2008
Deň vydania: 23. 05. 2008
Nominálna hodnota: 10 Sk

Celinová obálka Lipa s prítlačou SLOVOLYMPFILA 2008 - Odborová filatelistická výstava olympijskej a športovej filatelie s medzinárodnou účasťou s výplatnou hodnotou 10 Sk vo forme jednej natlačenej známky 10 Sk


Textový motív: 3. - 8. 6. 2008 / Incheba / Expo Bratislava / ODBOROVÁ FILATELISTICKÁ VÝSTAVA / OLYMPIJSKEJ A ŠPORTOVEJ FILATELIE / S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

Obrazový motív: Logo výstavy SLOVOLYMPFILA 2008, pohľad na Dunaj s Mostom Apollo a Bratislavským hradom.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov