Nové číslo časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA 2023/4

Informácia o vydaní nového čísla filatelistického časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA, ktorý prináša aktuálne informácie a odborné články z oblasti filatelie a zbierania poštových známok.

09. 02. 2024

Príležitostná pečiatka:
Otvorenie filatelistickej výstavy SLOVOLYMPFILA 2008

Otvorenie filatelistickej výstavy SLOVOLYMPFILA 2008
Deň používania: 03. 06. 2008
 
Pošta: BRATISLAVA 5
Farba: modrá

Príležitostná ručná pečiatka používaná v Bratislave pri príležitosti otvorenia filatelistickej výstavy SLOVOLYMPFILA 2008


Textový motív: OTVORENIE FILATELISTICKEJ VÝSTAVY / SLOVOLYMPFILA / 2008 / BRATISLAVA

Obrazový motív: Logo Slovenskej spoločnosti olympijskej a športovej filatelie (SSOŠF).

Autor: Ervín Smažák


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov