Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
 • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Výmenné stretnutie zberateľov v Bratislave

Odtlačky výplatných strojov - Slovenské odtlačky výplatných strojov po roku 1993

Odtlačky výplatných strojov - Slovenské odtlačky výplatných strojov po roku 1993

Slovenské odtlačky výplatných strojov po roku 1993


Štúdium použitia výplatných strojov a zbieranie OVS na Slovensku po roku 1993.


Súčasné moderné obdobie používania výplatných strojov na Slovensku je charakterizované prechodom slovenských výplatných strojov z "československých" ("ČESKOSLOVENSKO") na "slovenské" výplatné stroje ("SLOVENSKO") v priebehu roku 1993 a postupnou modernizáciou a prechodom na novšie typy výplatných strojov. Okrem toho môžeme v tomto období sledovať minimálne tri ďalšie zaujímavé vývojové zmeny, ktoré prinášajú zberateľom slovenských OVS nemálo nových zaujímavostí a možnosti na ďalšie štúdium. Uveďme si ich základné charakteristiky:

 1. Prechod "československých" výplatných strojov na "slovenské" (1. 1. 1993 - 30. 9. 1993) - postupný prechod československých výplatných strojov s názvom štátu "ČESKOSLOVENSKO" na slovenské výplatné stroje s názvom štátu "SLOVENSKO" vo výplatnom štočku výplatného stroja, a to buď vylámaním časti nápisu "ČESKO" z pôvodného výplatného štočka "ČESKOSLOVENSKO" na "       SLOVENSKO", zmenou nápisu "ČESKOSLOVENSKO" na nový nápis "SLOVENSKO" v pôvodnom výplatnom štočku alebo výmenou celého výplatného stroja väčšinou za novší modernejší typ už s názvom nového štátu "SLOVENSKO". Obdobie prechodu trvá od 1. januára 1993 až do 30. septembra 1993, kedy bolo naposledy povolené používať výplatné stroje s nápisom "ČESKOSLOVENSKO".
  OVS Slovensko BRATISLAVA 1
  OVS Slovensko BRATISLAVA 1
  OVS Slovensko BRATISLAVA 1

  V tomto období je zaujímavé sledovať zmeny názvu štátu vo výplatných štočkoch ako aj zmeny vo firemných štočkoch súvisiace so vznikom nového štátu. Zatiaľ najmladšie použitie výplatného stroja s nápisom "ČESKOSLOVENSKO" bolo zaznamenané vo firemnom výplatnom stroji Mototechna n.p a to 8. 6. 93. Viete o neskoršom použití?
  OVS Slovensko BRATISLAVA 1
 2. Prechod výplatných strojov z korunovej na eurovú menu (od 1. januára 2009) - jednorazový prechod výplatných strojov z korunovej na eurovú menu. Pretože zmena musela byť vykonaná s okamžitou platnosťou od 1. januára 2009, môžeme u väčšiny výplatných strojov sledovať "prípravné práce" behom roku 2008 v podobe zmien vo výplatných štočkoch, ktoré sa najčastejšie prejavili zmenou počtu číslic vo výplatnej hodnote.
 3. Zavedenie centrálnej evidencie výplatných strojov (CEVS) - postupné uvádzanie päťmiestneho licenčného čísla výplatného stroja v dolnej časti medzikružia dennej pečiatky OVS.
 4. Zavádzanie diaľkovo elektronicky kreditovaných výplatných strojov (DEKVS) (od januára 2009) - postupný prechod na digitálne výplatné stroje, ktoré majú úplne odlišnú grafickú aj obsahovú štruktúru výstupného odtlačku, ktorý je okrem toho vyhotovený nie v červenej ale v modrej farbe.

Katalógy a dostupná literatúra


Zo zberateľského pohľadu ide o moderné stále živé obdobie, takže neexistujú žiadne vyčerpávajúce katalógy alebo monografie OVS z tohto obdobia. Prvou lastovičkou je nepochybne priekopnícka katalógová publikácia Ivan Tvrdý: Odtlačky slovenských výplatných strojov 1993 - 2008, ktorá katalogizuje všetky slovenské OVS poštových údadov na území Slovenska s výnimkou dvoch najväčších miest Bratislavy a Košíc. Pri nepochybne vysokej informačnej hodnote tohto katalógu, treba s katalógom pracovať ak s prvou veľmi dobrou, ale zďaleka nie kompletnou, informáciou o slovenských OVS v období existencie Slovenskej republiky. Preto na stránkach www.postoveznamky.sk budeme v snahe o skompletizovanie informácií pokračovať a uvádzať najnovšie poznatky a doplnky, ktoré po sumarizácii vyjdú pravdepodobne aj v knižnej podobe.

Odtlačky slovenských výplatných strojov 1993 - 2008

Druhou veľkou výzvou je spracovanie slovenských OVS po roku 1993 poštových úradov v dvoch najväčších mestách Bratislave a Košiciach. Dobrý základ poskytuje prvá verzia tohto katalógu od Ivana Tvrdého, ktorá je v rukopise. Postupne ju budeme spracovávať a dopĺňať o nové poznatky a aktuálny stav publikovať, aby ku kompletnosti informácií mohli prispieť aj ďalší zberatelia. Po skompletizovaní vyjde katalóg slovenských OVS z obdobia po roku 1993 poštových úradov Bratislavy a Košíc aj v tlačenej forme, opäť pravdepodobne ako súčasť Filatelistických štúdií Slovenskej filatelistickej akadémie.

Cieľom priebežného publikovania informácií na internete, konkrétne na filatelistickom portáli www.postoveznamky.sk, je osloviť maximálne širokú komunitu zberateľov (aj v zahraničí) a tým využiť poznatky a zistenia ďalších zberateľov. Inými slovami, využiť všetky dostupné prostriedky na maximálne vyčerpávajúce pokrytie celej oblasti.


Prehľad slovenských OVS tohto obdobia


Pre účely skompletizovania informácií uvádzame pracovné verzie prehľadov slovenských OVS tohto obdobia (zatiaľ len veľmi skromne BRATISLAVA 1 a KOŠICE 1):


BANSKÁ BYSTRICA


 • BANSKÁ BYSTRICA 1, BANSKÁ BYSTRICA 3, BANSKÁ BYSTRICA 4, BANSKÁ BYSTRICA 5, BANSKÁ BYSTRICA 8

BANSKÁ ŠTIAVNICA


 • BANSKÁ ŠTIAVNICA 1

BARDEJOV


 • BARDEJOV 1, BARDEJOV 3, BARDEJOV 4

BARDEJOVSKÉ KÚPELE


 • BARDEJOVSKÉ KÚPELE

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU


 • BÁNOVCE NAD BEBRAVOU 1, BÁNOVCE NAD BEBRAVOU 4

BELUŠA


 • BELUŠA

BERNOLÁKOVO


 • BERNOLÁKOVO

BOJNICE


 • BOJNICE

BRATISLAVABREZNO


 • BREZNO 1

BREZOVÁ POD BRADLOM


 • BREZOVÁ POD BRADLOM

BUČANY


 • BUČANY

BYTČA


 • BYTČA 1

KOŠICEAutor: Vojtech Jankovič
Publikované: 17. 05. 2015 14:12 Poslať komentár

Odtlačky výplatných strojov - Slovenské odtlačky výplatných strojov po roku 1993

Odtlačky výplatných strojov - Slovenské odtlačky výplatných strojov po roku 1993
Odtlačky výplatných strojov - Slovenské odtlačky výplatných strojov po roku 1993
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Aby sa zlozvyky stali minulosťou, musíte si nájsť náhradnú činnosť.

(Charles Duhigg)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.