150 rokov vedeckých pozorovaní Zeme

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 150 rokov vedeckých pozorovaní Zeme.

27. 05. 2022

Výstavy a exponáty:
Slovenské exponáty na výstave PHILANIPPON 2011 (hodnotenie)

Slovenské exponáty na výstave PHILANIPPON 2011 (hodnotenie)
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 06. 08. 2011 10:12

Hodnotenie slovenských exponátov na svetovej filatelistickej výstave PHILANIPPON 2011 v Jokohame (Japonsko).


V dňoch 27. júla - 2. augusta 2011 sa v japonskej Jokohame uskutočnila svetová FIP filatelistická výstava PHILANIPPON 2011 s podtitulom „Známky spájajú svet“. Vďaka aktivite národného komisára Ľubomíra Flocha sa výstavy zúčastnili štyri slovenské filatelistické exponáty (jeden v triede tradičnej filatelie, dva v triede tematickej filatelie a jeden v triede mládeže) a jedna slovenská publikácia v triede literatúry.

Najúspešnejšie ohodnotenie získal tematický exponát V. Jankoviča My Life as a Bicycle (Môj život ako život bicykla) so ziskom zlatej medaile za 92 bodov, čím tento exponát potvrdil svoje pevné miesto medzi zlatými exponátmi na svetových výstavách. Ďalším veľmi dobre hodnoteným bol teritoriálny exponát J. Píšu 50 Years Perfin used in Czech and Slovak Territory 1898-1948 (50 rokov perfinov používaných na území Čiech a Slovenska 1898-1948) so ziskom pozlátenej medaile za 81 bodov. O niečo horšie, ale na svetovej výstave stále ešte veľmi dobré, hodnotenie získal tematický exponát I. Trančíka Women in Sports (Ženy v športe) so ziskom veľkej striebornej medaile za 75 bodov. Žiaľ, z bodového pohľadu najhoršie dopadol náš v súčasnosti jediný mládežnícky exponát s platnou kvalifikáciou na svetové výstavy - mládežnícky teritoriálny exponát I. Kovaľčíkovej Slovakia since 1993 (Slovensko do roku 1993), ktorý získal bronzovú medailu za 63 bodov. Samozrejme aj bronzová medaila zo svetovej výstavy sa ráta (aký som ja bol šťastný, keď som ju v roku 1981 na svetovej výstave MLADOSŤ'81 v Plevene v Bulharsku získal!), výstrahou je však dlhodobo stagnujúci exponát, ktorý prechádza do vyšších tried (a neskôr medzi dospelých vystavovateľov), kde už v takomto stave nemá nádej na úspech.

Samostatnú kapitolu tvorí exponát Š. Kollára The History of the Slovak postage stamp design and Slovakia (Dejiny grafického dizajnu známkovej tvorby a Slovensko), ktorý bol ocenený postriebrenou medailou za 67 bodov. O tejto publikácii sme písali už aj na našich stránkach (Štefan Kollár: Dejiny grafického dizajnu známkovej tvorby a Slovensko) a je dobré, že sa objavila na svetovom fóre, kde celkom obstojne reprezentovala slovenskú filatelistickú literatúru.

Na záver nám zostáva poďakovať národnému komisárovi Ľ. Flochovi a celému Zväzu slovenských filatelistov za zorganizovanie účasti exponátov na výstave a všetkým vystavovateľom za kvalitnú reprezentáciu slovenskej filatelie a ochotu venovať svoj čas a nemalé finančné prostriedky za poplatky na výstavné rámy, ktoré platia všetci vystavovatelia s výnimkou mládeže.

Výsledné hodnotenie slovenských exponátov (podľa zisku bodov):

Meno vystavovateľa Názov exponátu Výstavná trieda Medaila Počet bodov
Vojtech Jankovič My Life as a Bicycle Námetová filatelia / Thematic Philately Veľká zlatá / Large Gold 92
Július Píša 50 Years Perfin used in Czech and Slovak Territory, 1898 - 1948 Tradičná filatelia / Traditional Philately Pozlátená / Vermeil 81
Ivan Trančík Women in Sports Námetová filatelia / Thematic Philately Veľká strieborná / Large Silver 75
Štefan Kollár The History of the Slovak postage stamp design and Slovakia Literatúra (Knihy) / Literature (Books) Postriebrená / Silver-Bronze 67
Ivana Kovalčíková SLOVAKIA Since 1993 Literatúratrieda mládeže / Youth Class Bronzová / Bronze 63


Oficiálne hodnotenie výstavy PHILANIPPON 2011 podľa krajín a podľa výstavných tried v elektronickej forme (PDF formát):
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov