Ponuka starších katalógov - Československo, Slovensko, Slovenský štát, Česko, Protektorát Čechy a Morava

Ponuka starších katalógov zameraných na Československa, Slovenska a Česka, vrátane Slovenského štátu 1913 - 1945 a Protektorátu Čechy a Morava.

27. 01. 2021

Pošta a poštové služby:
Slovenská pošta zvyšuje od januára ceny v priemere o 13,61%

Slovenská pošta zvyšuje od januára ceny v priemere o 13,61%
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.teraz.sk
Publikované: 30. 12. 2012 11:35

Informácia o celoplošnom zvýšení poštových poplatkov od januára 2013.

Základné informácie:


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov