Neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov v Bratislave

Pozvanie na neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov organizované klubom filatelistov KF 51–34 v Bratislave v spolupráci so Zväzom slovenských filatelistov (ZSF) a informačným filatelistickým portálom www.postoveznamky.sk.

29. 05. 2024

Nové vydania, inaugurácie, najkrajšie známky, súťaže:
Slovenská pošta opäť na vrchole filatelistického Olympu! Tento rok je to popredné umiestnenie v súťaži o najkrajšiu známku sveta.

Slovenská pošta opäť na vrchole filatelistického Olympu! Tento rok je to popredné umiestnenie v súťaži o najkrajšiu známku sveta.
Autor: Martin Vančo (Slovenská pošta, a.s. / POFIS)
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 28. 09. 2012 14:53

Informácia o ďalšom vynikajúcom výsledku slovenských poštových známok v súťaži o najkrajšiu poštovú známku roka 2010 poštovej známke v hárčekovej úprave 400. výročie konania Žilinskej synody.

Poštová známka 400. výročie konania Žilinskej synody získala 3. miesto v súťaži Grand Prix de l’exposition WIPA“ (Wiener internationale Postverzeichnung Ausstellung) organizovanej vo Viedni, ktorá je považovaná za najprestížnejšiu medzinárodnú súťaž o najkrajšiu známku sveta. Cena bude Slovenskej pošte, a. s., slávnostne odovzdaná členom organizačného výboru WIPA Erichom Boberom na slávnosti Deň poštovej známky, ktorá sa bude tento rok konať 18. 12. 2012 v Dvorane Ministerstva kultúry SR za účasti významných osobností politickej, kultúrnej a filatelistickej verejnosti.

Poštová známka 400. výročie konania Žilinskej synody (hárčeková úprava)

Poštovú známku v exkluzívnej hárčekovej úprave vytvoril v roku 2010 prof. Dušan Kállay, akad. mal., pri príležitosti 400. výročia vzniku evanjelickej cirkvi, a. v. v Uhorsku. Na známke sa autorsky podieľal doc. Martin Činovský, ArtD., ktorý akvarelom kolorovaný návrh známky transformoval do podoby miniatúrneho grafického diela vo forme oceľorytiny. Už koncom roka 2010 poštová známka získala prvé ocenenia na domácej pôde, pretože bola ocenená dvoma cenami Ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a získala aj ocenenie generálneho riaditeľa SP, a. s., – Krištáľovú známku za najkrajšiu známku roka. V apríli 2011 táto poštová známka pokračovala vo víťaznej púti po Európe, nakoľko získala pre Slovenskú poštu, a. s., po prvý raz 1. miesto v súťaži „Grand Prix de l’Art Philatlique“ v Bruseli v súťaži o najkrajšiu rytú známku Európskej únie. Tohtoročné 3. miesto v najprestížnejšej medzinárodnej súťaži o najkrajšiu známku sveta vo Viedni je len potvrdením mimoriadnej kvality slovenských poštových známok, ktoré sa každoročne umiestňujú na popredných priečkach v rôznych súťažiach po celom svete. 1. miesto na Grand Prix de l’exposition WIPA pritom Slovenská pošta získala už tri krát v rokoch 2002, 2005 a 2008 a príznačne po tretí raz sa môžeme pochváliť aj 3 priečkou získanou v tomto roku (zoznam ocenení pod článkom).

Možno každého napadne otázka, prečo práve táto poštová známka získala taký rekordný počet ocenení. Je to nielen kvôli vynikajúcim umelcom participujúcim na slovenskej známkovej tvorbe, ale aj vďaka majstrom tlačiarom pracujúcim v Poštovní tiskárně cenin Praha, a. s., kde sa všetky doteraz ocenené známky tlačili. V neposlednom rade aj je to aj vďaka odborným konzultantom Slovenskej pošty, ktorí sú prizývaní ku každej emisii preto, aby sa na poštových známkach objavili tie najzaujímavejšie motívy, ktoré by reprezentovali bohatstvo a výnimočnosť slovenského kultúrneho dedičstva. Táto náročná tímová práca sa nakoniec logicky odzrkadľuje aj v kvalite výsledných poštových známok. V prípade tejto poštovej známky, ktorú neopísateľným rukopisom stvárnil profesor Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Dušan Kállay, bol na úspech predurčený už samotný výber motívu v podobe Thurzovho oltára, ktorý patrí medzi popredné diela renesančného umenia na Slovensku. Oltár, ktorý pôvodne vznikol na objednávku uhorského palatína grófa Juraja Thurzu z Betlanoviec pre kaplnku na Oravskom hrade, bol neskôr prenesený do evanjelického kostola v Necpaloch, kde sa nachádza do dnes. Tento unikátny skvost stredoeurópskej renesancie, nazývaný Speculum Justificationis, pochádza z roku 1611. Namaľoval ho nemecký maliar Paul Juvenel starší podľa staršej grafickej predlohy norimberského rytca Josta Ammana. Komplikovaná kompozícia obrazu je vizualizáciou kľúčových vieroučných otázok. Zobrazenými motívmi a nápismi v jednej kompozícii interpretuje tézy o ospravedlnení hriešneho človeka pred Bohom v protestantskom ponímaní.


Ocenenia známkovej tvorby Slovenskej pošty, a. s.:

 • 3. miesto v súťaži o najkrajšiu známku sveta „Grand Prix de l’exposition WIPA“ vo Viedni, 1997, poštová známka Ľudovít Štúr (1995), autor výtvarného návrhu J. Baláž, autor rytiny M. Činovský,

 • Poštová známka Ľudovít Štúr (hárčeková úprava)

 • 3. miesto v súťaži o najkrajšiu známku sveta „Grand Prix de l’exposition WIPA“ vo Viedni, 2000 poštová známka UMENIE: Martin Benka – Krajina z Terchovej (1998), autor grafickej úpravy a rytiny F. Horniak,

 • Poštová známka Umenie: Martin Benka - Krajina z Terchovej

 • 1. miesto v súťaži o najkrajšiu známku sveta „Grand Prix WIPA“ vo Viedni, 2002, poštová známka Dejiny poštového práva (2000), autor výtvarného návrhu D. Kállay, autor rytiny R. Cigánik,

 • Poštová známka Dejiny poštového práva

 • 2. miesto v medzinárodnej súťaži „Amphilex“ v Amsterdame, 2002, poštová známka UMENIE: Narodenie zo Spišskej Starej Vsi (2000), autor grafickej úpravy a rytiny F. Horniak,

 • Poštová známka Umenie: Narodenie zo Spišskej Starej Vsi

 • 1. miesto v súťaži o najkrajšiu známku sveta „Grand Prix de l’exposition WIPA“ vo Viedni, 2005, poštová známka UMENIE: Ladislav Medňanský – Potok za humnami (2003), autor grafickej úpravy a rytiny F. Horniak,

 • Poštová známka Ladislav Medňanský - Potok za humnami. Na brehu

 • 1. miesto v súťaži o najkrajšiu zahraničnú známku sveta „6th China Best Foreign Stamp Annual Poll, 2006, poštové známky Geologické lokality Šomoška a Sandberg (2006), autor výtvarného návrhu K. Felix, autor rytiny F. Horniak,

 • Poštové známky Ochrana prírody: Geologické lokality Sandberg a Šomoška (hárčeková úprava)

 • 1. miesto v súťaži o najkrajšiu zahraničnú známku sveta „7th China Best Foreign Stamp Annual Poll“, 2007, poštová známka Bratislavský hrad (2007), autor výtvarného návrhu D. Kállay, autor rytiny F. Horniak,
 • 1. miesto v súťaži o najkrajšiu známku sveta „Grand Prix de l’exposition WIPA“ vo Viedni, 2009, poštová známka Bratislavský hrad (2007), autor výtvarného návrhu D. Kállay, autor rytiny F. Horniak,

 • Poštová známka Bratislavský hrad (hárčeková úprava)

 • 3. miesto v súťaži o najkrajšiu rytú známku Európskej únie „Grand Prix de l’Art Philatelique Belge et Européen“, 2009, poštová známka Spoločné vydanie s Českou republikou: Karol Plicka (2009), autor výtvarného návrhu D. Kállay, autor rytiny M. Ondráček,

 • Poštová známka Spoločné vydanie s Českou republikou – Karol Plicka (hárčeková úprava)

 • zaradenie medzi TOP 10 „Die ungewöhnlichsten Ausgaben 2009“ – najnezvyčajnejšie poštové známky sveta za rok 2009 vyhodnotené nemeckým časopisom Michel Rundschau 8/2010, poštová známka Veľká noc 2009 - Kraslice, autorka výtvarného návrhu J. Piačková,

 • Poštová známka Veľká noc 2009 - Kraslice

 • 1. miesto na Svetovej filatelistickej výstave PORTUGAL 2010 v Lisabone v súťažnej triede Svetovej poštovej únie za filatelistický exponát „The Slovak Stamps Times“ prezentujúci poštové známky vydané v rokoch 2007 – 2009,
 • 1. miesto v súťaži o najkrajšiu rytú známku Európskej únie „Grand Prix de l’Art Philatelique Belge et Européen“, 2011, poštová známka 400. výročie konania Žilinskej synody (2010), autor výtvarného návrhu D. Kállay, autor rytiny M. Činovský,
 • 1. miesto v TOP 10 najzaujímavejších športových známok sveta za rok 2010 vyhodnotené anglickým časopisom Stamp News 2011, poštová známka MS vo futbale 2010, autorka výtvarného návrhu I. Sarah Avni, dizajn hárčeka A. Ferda (pozri: Top 10 most interesting sport-themed stamps 2011),

 • Poštová známka Majstrovstvá sveta vo futbale 2010 (hárčeková úprava)

 • 3. miesto v súťaži o najkrajšiu známku sveta „Grand Prix de l’exposition WIPA“ vo Viedni, 2012, poštová známka 400. výročie konania Žilinskej synody (2010), autor výtvarného návrhu D. Kállay, autor rytiny M. Činovský,

Oznam bol prevzatý s vedomím zástupcov SP/POFIS zo stránky www.pofis.sk.


___________________________________________________ . _____________________________________________

Doplnenie pôvodného oznamu:
Na základe informácie od kolegu Petra Malíka, ktorú potvrdil riaditeľ odboru známkovej tvorba Českej pošty, s.p. Ing. Břetislav Janík, prvé miesto v súťaži o najkrajšiu známku sveta „Grand Prix de l’exposition WIPA“ vo Viedni, 2012 získala česká známka Poštovní muzeum, ktorej autorom je taktiež prof. Dušan Kállay. Ing. Břetislav Janík pripojil nasledovné vyjadrenie:


WIPA GRAND PRIX za rok 2010


Další ročník Velké ceny světové výstavy Wipa Vídeň proběhl počátkem září 2012. Hodnocen byl tentokráte známkový ročník 2010. Hodnotí se známky z celého světa, ale poštovní správy musí přihlásit maximálně jednu poštovní známku.
Česká pošta, s.p. navrhla za rok 2010 výplatní písmenovou poštovní známku „Poštovní muzeum Praha“ od slovenského výtvarníka a grafika prof. Dušana Kállaye a s ryteckou rozkresbou Miloše Ondráčka.
Se 122 body se česká poštovní známka umístila na 1. místě, před 2. Lichtenštejnskem (115 bodů) a 3. Slovenskem (99 bodů). V první desítce se na dalších místech umístily známky poštovních správ Švédska, Vatikánu, Ukrajiny, Chorvatska, Ruska, Německa a Islandu.
V každoroční české anketě magazínu Práva a časopisu Filatelie jsou hodnoceny pouze české a jednotlivé známky, vytržené například z celkově graficky koncipovaného aršíku, aby bylo dosaženo „spravedlivého“ a hlavně jednotného hodnotícího hlediska. Stejný metr se tak dostává i těm známkám, co nemají to štěstí být umístěny v aršíku.
Rakouské ocenění záleží naopak na jednotlivých poštovních správách, zda nominuje samostatnou známku anebo výpravný aršík. Tím spíše přichází z Vídně velké ocenění, když za rok 2010 vyhrála česká výplatní archová známka tištěná ofsetem. Svoji roli v tom jistě hraje zdařilý poštovně historický námět poukazující na společnou poštovní historii, význam a roli pražského Poštovního muzea a jeho sbírek. Hlavním měřítkem je ale excelentní grafický návrh a přidaná rytecká rozkresba, která je typická pro českou známkovou tvorbu posledních let. Svoji vynikající roli splnila i Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., která známku vytiskla ve vysokém rozlišení a kvalitě.
Pohár Grand Prix a diplom bude předán České poště, s.p. v sobotu 1. prosince 2012 ve Vídni."


Poštová známka (ČR) Poštovní muzeum
Súvisiace články:


Autor: Martin Vančo (Slovenská pošta, a.s. / POFIS)

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov