Slávnostné uvedenie poštovej známky Deň poštovej známky: Historický poštový voz

Pozvanie na slávnostné uvedenie poštovej známky Deň poštovej známky: Historický poštový voz v Nitre.

08. 12. 2022

Veľká Británia

Veľká Británia
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 30. 05. 2020 00:49

Prehľad slovacík zoskupených podľa krajín vydania - Európa - Veľká Británia.Veľká Británia (bez označenia krajiny, len symbol hlavy anglickej kráľovnej)


2020 - 75. výročia ukončenia II. svetovej vojny


Relevantné atribúty: Hárček s potlačenými okrajmi - Michal Strank v skupine amerických vojakov pri stavaní americkej vlajky na vrchu Suribači na ostrove Iwo Džima.

Slovaciká - Veľká Británia - 75. výročia ukončenia II. svetovej vojny - Michal Strank


Pozri tiež: Významné osobnosti

___ . ___

Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov