Propagačná klubová filatelistická výstava Klubu filatelistov v Leviciach - 2022

Pozvanie na propagačnú klubovú filatelistickú výstavu Klubu filatelistov KF 52-22 v Leviciach.

04. 10. 2022

Slovaciká - Vatikán

Slovaciká - Vatikán
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 29. 09. 2016 19:56

Prehľad slovacík zoskupených podľa krajín vydania - Európa - VatikánVatikán (POSTE VATICANE a CITTÀ DEL VATICANO / città del vaticano)


1963 - 1100 rokov príchodu sv. Konštantína-Cyrila a sv. Metoda na Veľkú Moravu


Relevantné atribúty: Poštová známka (L.30) - sv. Konštantín-Cyril s nápisom: "S. CYRILLUS" a nápis: "XI EXEUNTE SAEC. AB INCEPTO APOSTOLATU SS. CYRILLI ET METHODII APUD SLAVOS"; Poštová známka (L.70) - mapa z naznačeným územím dnešného Slovenska, Karpatský oblúk, Vysoké a Nízke Tatry, Dunaj, Váh, Hron atď., nápis: "SS. CYRILLUS ET METHODIUS SLAVORUM APOSTOLI 863-1963; Poštová známka (L.150) - sv. Metod s nápisom: "S. METHODIUS" a nápis: "XI EXEUNTE SAEC. AB INCEPTO APOSTOLATU SS. CYRILLI ET METHODII APUD SLAVOS"

Slovaciká - Vatikán - 1100 rokov príchodu sv. Cyrila (Konštantína) a sv. Metoda na Veľkú Moravu
Slovaciká - Vatikán - 1100 rokov príchodu sv. Cyrila (Konštantína) a sv. Metoda na Veľkú Moravu
Slovaciká - Vatikán - 1100 rokov príchodu sv. Cyrila (Konštantína) a sv. Metoda na Veľkú Moravu

Slovaciká - Vatikán - 1100 rokov príchodu sv. Cyrila (Konštantína) a sv. Metoda na Veľkú Moravu
Slovaciká - Vatikán - 1100 rokov príchodu sv. Cyrila (Konštantína) a sv. Metoda na Veľkú Moravu

Pozri tiež: Významné osobnosti, Prírodné krásy a zaujímavosti


_____ . _____


1996 - Návšteva pápeža Jána Pavla II. na Slovensku


Relevantné atribúty: Poštová známka - fujara, slovenský štátny znak, slovenský kroj, nápis: "SLOVACCHIA"

Slovaciká - Vatikán - Návšteva pápeža Jána Pavla II. na Slovensku - fujara, štátny znak Slovenskej republiky

Pozri tiež: Výrobky a produkty, Štátny znak Slovenskej republiky, Nápisy Slovensko a slovenský v iných jazykoch


_____ . _____


2003 - Pútnické cesty pápeža Ján Pavla II.


Relevantné atribúty: Poštová známka - nápis "slovacchia", slovenská trikolóra (bez štátneho znaku)

Slovaciká - Vatikán - Pútnické cesty pápeža Ján Pavla II. - Slovacchia, Slovenská trikolóra

Pozri tiež: Nápisy Slovensko a slovenský v iných jazykoch, Štátna vlajka Slovenska


_____ . _____


2013 - 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu (Spoločné vydanie s Českou republikou, Bulharskom a Slovenskom)


Relevantné atribúty: Spoločné vydanie, Poštová známka v hárčekovej úprave - sv. Konštantín-Cyril (kľačiaci vľavo), sv. Metod (kľačiaci vpravo), výtvarný návrh známky v hárčekovej úprave: Prof. akad. mal. Dušan Kállay.

Slovaciká - Spoločné vydanie s Českou republikou, Bulharskom a Vatikánom - 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu

Slovaciká - Spoločné vydanie s Českou republikou, Bulharskom a Vatikánom - 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu

Pozri tiež: Spoločné vydania so Slovenskom, Významné osobnosti, Slovenskí autori - Dušan Kállay


_____ . _____


2018 - 1150. výročie uznania slovanského liturgického jazyka (Spoločné vydanie so Slovenskom)


Relevantné atribúty: Spoločné vydanie, výtvarný návrh známky v hárčekovej úprave: Prof. akad. mal. Dušan Kállay.

Slovaciká - Spoločné vydanie s Vatikánom - 1150. výročie uznania slovanského liturgického jazyka - Dušan Kállay

Slovaciká - Spoločné vydanie s Vatikánom - 1150. výročie uznania slovanského liturgického jazyka - Dušan Kállay

Pozri tiež: Spoločné vydania so Slovenskom, Slovenskí autori - Dušan Kállay


_____ . _____
Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov