Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2021/1 (107)

Nové číslo filatelistického informačného bulletinu Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku SV. GABRIEL

08. 01. 2021

Slovaciká - Rakúsko

Slovaciká - Rakúsko
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 16. 09. 2016 10:21

Prehľad slovacík zoskupených podľa krajín vydania - Európa - RakúskoRakúsko (ÖSTERREICH a REPUBLIK ÖSTERREICH)


1936 - Erste Donau DampfSchiffahrts Gesselschaft


Relevantné atribúty: Odtlačok výplatného stroja - rieka Dunaj a nápis: "Bratislava".

Slovaciká - Rakúsko - Erste Donau DampfSchiffahrts Gesselschaft - Dunaj, Bratislava
Slovaciká - Rakúsko - Erste Donau DampfSchiffahrts Gesselschaft - Dunaj, Bratislava

Pozri tiež: Nápisy, znaky a symboly


_____ . _____


1973 - Kongres Europhot Viedeň


Relevantné atribúty: Poštová známka - objektív Jozefa Maximiliána Petzvala a nápis "JOSEF PETZVAL / 1807 - 1891".

Slovaciká - Rakúsko - Kongres Europhot Viedeň - Jozef Maximilián Petzval

Pozri tiež: Významné osobnosti


_____ . _____


1974 - 60 rokov PRESSBURGERBAHN


Relevantné atribúty: Príležitostná pečiatka - nápis "PRESSBURGERBAHN" (slovensky: Bratislavská železnica, resp. trať, u nás známa ak Viedenská električka)

Slovaciká - Rakúsko - 60 rokov PRESSBURGERBAHN - Pressburg - Bratislava

Slovaciká - Rakúsko - 60 rokov PRESSBURGERBAHN - Pressburg - Bratislava

Pozri tiež: Nápisy, znaky a symboly

_____ . _____


1974-83 - Hainburg an der Donau


Relevantné atribúty: Obrazový poštový lístok (vľavo) - v pozadí pohľad na slovenské územie s Devínskou Kobylou a Sandbergom

Slovaciká - Rakúsko - Hainburg an der Donau - Devínska Kobyla

Pozri tiež: Prírodné krásy a zaujímavosti


_____ . _____


1985 - PORTA HUNGARICA


Relevantné atribúty: Strojová propagačná pečiatka - pohľad na Dunajskú bránu (PORTA HUNGARICA), vľavo slovenské územie a hrad Devín, v pozadí silueta Bratislavského hradu.

Slovaciká - Rakúsko - PORTA HUNGARICA - Hrad Devín, Bratislavský hrad

Slovaciká - Rakúsko - PORTA HUNGARICA - Hrad Devín, Bratislavský hrad

Pozri tiež: Prírodné krásy a zaujímavosti


_____ . _____


1989 - 75 rokov PRESSBURGERBAHN


Relevantné atribúty: Príležitostná pečiatka - nápis "PRESSBURGERBAHN" (slovensky: Bratislavská železnica, resp. trať, u nás známa ak Viedenská električka).

Slovaciká - Rakúsko - 75 rokov PRESSBURGERBAHN - Pressburg - Bratislava

Slovaciká - Rakúsko - 75 rokov PRESSBURGERBAHN - Pressburg - Bratislava

Pozri tiež: Nápisy, znaky a symboly


_____ . _____


1994 - 80 rokov PRESSBURGERBAHN


Relevantné atribúty: Príležitostná pečiatka - nápis "PRESSBURGERBAHN" (slovensky: Bratislavská železnica, resp. trať, u nás známa ak Viedenská električka).

Slovaciká - Rakúsko - 80 rokov PRESSBURGERBAHN - Pressburg - Bratislava

Slovaciká - Rakúsko - 80 rokov PRESSBURGERBAHN - Pressburg - Bratislava

Pozri tiež: Nápisy, znaky a symboly


_____ . _____


2004 - 90 rokov Elektrickej železnice Viedeň - Bratislava (PRESSBURGERBAHN)


Relevantné atribúty: Personalizovaná známka - nápis "Wien - Pressburg" (slovensky: Viedeň - Bratislava).

Slovaciká - Rakúsko - 90 rokov PRESSBURGERBAHN - Pressburg - Bratislava

Pozri tiež: Nápisy, znaky a symboly


_____ . _____


2004 - Stredoeurópsky deň katolíkov


Relevantné atribúty: Potlačené okraje hárčeka (vpravo dole) - slovenský štátny znak.

Slovaciká - Rakúsko - Slovenský štátny znak

Pozri tiež: Nápisy, znaky a symboly


_____ . _____


2005 - Deň otvorených dverí Vöph


Relevantné atribúty: Príležitostná pečiatka - slovenský štátny znak a nápis "SLOWAKEI"

Slovaciká - Rakúsko - Slovenský štátny znak

Pozri tiež: Nápisy, znaky a symboly


_____ . _____


2009 - Limes Romanus - Gerulata a Carnuntum (Spoločné vydanie s Rakúskom)


Relevantné atribúty: Spoločné vydanie, výtvarný návrh poštovej známky - akad. mal. Igor Piačka

Slovaciká - Rakúsko - Spoločné vydanie s Rakúskom - Limes Romanus - Gerulata a Carnuntum
Slovaciká - Rakúsko - Spoločné vydanie s Rakúskom - Limes Romanus - Gerulata a Carnuntum

Slovaciká - Rakúsko - Spoločné vydanie s Rakúskom - Limes Romanus - Gerulata a Carnuntum

Slovaciká - Rakúsko - Spoločné vydanie s Rakúskom - Limes Romanus - Gerulata a Carnuntum

Pozri tiež: Spoločné vydania so Slovenskom, Slovenskí autori


_____ . _____


2011 - Súčasný obraz Rakúska vo forme poštovej známky


Relevantné atribúty: Známka - nápis "RAKÚSKO" v slovenčine

Slovaciká - Rakúsko - Súčasný obraz Rakúska vo forme poštovej známky - RAKÚSKO

Slovaciká - Rakúsko - Súčasný obraz Rakúska vo forme poštovej známky - RAKÚSKO

Pozri tiež: ...


_____ . _____


2011 - Rok lesov


Relevantné atribúty: Potlačené okraje hárčeka (vpravo v strede) - časť územia Slovenska (Záhorie a okolie Bratislavy) so zalesnenými Malými Karpatami

Slovaciká - Rakúsko - Rok lesov - Mapa Slovenska, Záhorie, okolie Bratislavy, Malé Karpaty

Pozri tiež: Prírodné krásy a zaujímavosti


_____ . _____


2011 - Deň otvorených dverí Vöph


Relevantné atribúty: Poštová známka (personalizovaná) - Bratislavský hrad a podhradie, logo ZSF a Slovenskej pošty; príležitostná pečiatka - Bratislavský hrad, logo Slovenskej pošty a nápis "DIE SLOWAKEI ZU GAST".

Slovaciká - Rakúsko - Deň otvorených dverí Vöph - Bratislavský hrad a podhradie

Pozri tiež: ...


_____ . _____


2012 - Výplatná známka


Relevantné atribúty: Poštová známka - slovenská hranica s Rakúskom, časť hranice s Českou republikou a časť hranice s Maďarskom (na ľavej známke - 1. vydanie - chýba hranica medzi Slovenskom a Maďarskom, na pravej známke - 2. vydanie - hranica medzi Slovenskom a Maďarskom doplnená)

Slovaciká - Rakúsko - Hranice Slovenska
Slovaciká - Rakúsko - Hranice Slovenska

Pozri tiež: ...


_____ . _____


2012 - Výplatná známka


Relevantné atribúty: Poštová známka - mapa Európy s vyznačenými hranicami Slovenska

Slovaciká - Rakúsko - Hranice Slovenska

Pozri tiež: ...


_____ . _____


2014 - 100 rokov PRESSBURGERBAHN


Relevantné atribúty: Príležitostná pečiatka - nápis "PRESSBURGERBAHN" (slovensky: Bratislavská železnica, resp. trať, u nás známa ak Viedenská električka)

Slovaciká - Rakúsko - 100 rokov PRESSBURGERBAHN - Pressburg - Bratislava

Pozri tiež: Nápisy, znaky a symboly


_____ . _____


2016 - Majstrovstvá Európy vo futbale 2016


Relevantné atribúty: Známka (hore v strede) - Slovenská vlajka

Slovaciká - Rakúsko - Majstrovstvá Európy vo futbale 2016 - Slovenská vlajka

Pozri tiež: ...


_____ . _____


2xxx - Bratislavský hrad


Relevantné atribúty: Poštová známka (personalizovaná) - Bratislavský hrad

Slovaciká - Rakúsko - Bratislavský hrad

Pozri tiež: ...


_____ . _____
Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov