Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova - ktož jsú boží bojovníci.

19. 04. 2024

Slovaciká - Paraguaj

Slovaciká - Paraguaj
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 06. 10. 2016 08:55

Prehľad slovacík zoskupených podľa krajín vydania - Amerika - ParaguajParaguaj (Paraguay)


2012 - 20 rokov politickej emancipácie Slovenska


Relevantné atribúty: poštová známka (pravá) - vlajka Slovenska, Bratislavský hrad, nápis "DE EMANCIPACIÓN POLÍTICA / DE LA REPÚBLICA ESLOVACA"; poštová známka (stredná) - nápis "DE EMANCIPACIÓN POLÍTICA / DE LA REPÚBLICA ESLOVACA"; Kupón (ľavý) - vlajka Slovenska, slovenské hory; FDC (pečiatka) - vlajka Slovenska, nápis "DE EMANCIPACIÓN POLÍTICA / DE LA REPÚBLICA ESLOVACA".

Slovaciká - Paraguaj - 20 rokov politickej emancipácie Slovenska - Bratislavský hrad a hory

Slovaciká - Paraguaj - 20 rokov politickej emancipácie Slovenska - Bratislavský hrad a hory


Pozri tiež: Nápisy, znaky a symboly, Pamiatky a pamätihodnosti

_____ . _____

Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov