Monografie československých a českých známok

Prehľad doteraz vydaných a plánovaných zväzkov MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH ZNÁMEK a MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH A ČESKÝCH ZNÁMEK a POŠTOVNÍ HISTORIE.

10. 11. 2021

Niger

Niger
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 23. 04. 2020 14:40

Prehľad slovacík zoskupených podľa krajín vydania - Afrika - NigerNiger (Republique du Niger)


1998 - Šachoví majstri


Relevantné atribúty: Poštová známka (v malom tlačovom liste) - portrét Richarda Rétiho a nápis "RICHARD RETI / 1889 - 1929".

Slovaciká - Niger - Richard Réti


Slovaciká - Niger - Richard Réti


Pozri tiež: Významné osobnosti

___ . ___

Autor: Vojtech Jankovič

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov