50. výročie spustenia medzinárodného tranzitu plynu cez územie Slovenska

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 50. výročia spustenia medzinárodného tranzitu plynu cez územie Slovenska.

23. 09. 2022

Monako

Monako
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 29. 09. 2016 19:46

Prehľad slovacík zoskupených podľa krajín vydania - Európa - Monako.Monako (MONACO)


2000 - EUROPA


Relevantné atribúty: Známka (vpravo) - mapa Európy s vyznačenými hranicami Slovenska (chýba hranica medzi Slovenskom a Českou republikou!!!).

Slovaciká - Monako - EUROPA - Hranice Slovenska


Pozri tiež: Mapa a hranice Slovenska

___ . ___2007 - XXX. výročie AEP 1977 - 2007


Relevantné atribúty: Známka - hranice Slovenska.

Slovaciká - Monako - XXX. výročie AEP - Hranice Slovenska


Pozri tiež: Mapa a hranice Slovenska

___ . ___2021 - Majstrovstvá Európy vo futbale 2021


Relevantné atribúty: Známka - štátna vlajka Slovenska.

Slovaciká - Monako - Majstrovstvá Európy vo futbale - slovenská vlajka
Slovaciká - Monako - Majstrovstvá Európy vo futbale - slovenská vlajka


Pozri tiež: Štátna vlajka Slovenska a Majstrovstvá sveta a Európy vo futbale

___ . ___

Autor: Vojtech Jankovič

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov