Zberateľský veľtrh BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2020

Pozvanie na 17. ročník zberateľského veľtrhu BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2019 v Bratislave.

05. 06. 2020

Lotyšsko

Lotyšsko
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 04. 10. 2016 22:08

Prehľad slovacík zoskupených podľa krajín vydania - Európa - Lotyšsko.Lotyšsko (LATVIJA)


2004 - Vstup Slovenska do EÚ


Relevantné atribúty: Znamka - Štátna vlajka Slovenska.

Slovaciká - Lotyšsko - Vstup Slovenska do EÚ - Štátna vlajka Slovenska


Pozri tiež: ....

_______________________________________ . ________________________________________2006 - Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2006


Relevantné atribúty: Kupón: - Štátna vlajka Slovenska; kupón: nápis SLOVÁKIJA.

Slovaciká - Lotyšsko - Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2006 - Štátna vlajka Slovenska
Slovaciká - Lotyšsko - Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2006 - Štátna vlajka Slovenska
Slovaciká - Lotyšsko - Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2006 - Štátna vlajka Slovenska


Pozri tiež: Štátna vlajka Slovenska

_______________________________________ . ________________________________________

Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov