Prednáška (KF 00-15): 140 rokov od zavedenia odpovedných korešpondenčných lístkov a niektoré ďalšie poštovo-historické výročia Rakúska-Uhorska

Odborná prednáška v rámci pravidelného cyklu prednášok, ktoré poriada KF 00-15 zberateľov špecializovaných odborov v Prahe (Česká republika)

05. 11. 2020

Juhoslávia

Juhoslávia
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 29. 09. 2016 19:32

Prehľad slovacík zoskupených podľa krajín vydania - Európa - JuhosláviaJuhoslávia (JUGOSLAVIJA)


1985 - Medzinárodný splav Dunaja TID


Relevantné atribúty: Hárček (potlačený okraj) - Napis "Bratislava", erb Bratislavy.

Slovaciká - Juhoslávia - Medzinárodný splav Dunaja TID - erb a nápis Bratislava, Dunaj


Pozri tiež: Nápisy, znaky a symboly

___ . ___1988 - 40 rokov Dunajskej komisie


Relevantné atribúty: Hárček - časť územia južného Slovenska, nápis "BRATISLAVA", rieka Dunaj.

Slovaciká - Juhoslávia - 40 rokov Dunajskej komisie - Bratislava, Dunaj


Pozri tiež: Nápisy, znaky a symboly

___ . ___1991 - Zasadanie Dunajskej komisie


Relevantné atribúty: Hárček - nápis "BRATISLAVA", Bratislava - Stará radinica, rieka Dunaj.

Slovaciká - Juhoslávia - Zasadanie Dunajskej komisie - Bratislava - Stará radinica, Dunaj


Slovaciká - Juhoslávia - Zasadanie Dunajskej komisie - Bratislava - Stará radinica, Dunaj


Pozri tiež: Nápisy, znaky a symboly

___ . ___1994 - Richard Réti - 65. výročie úmrtia


Relevantné atribúty: Príležitostná pečiatka - portrét Richarda Rétiho a nápis: "RIHARD RETI - 65 GODINA OD SMRTI".

Slovaciká - Juhoslávia - Richard Réti - 65. výročie úmrtia


Slovaciká - Juhoslávia - Richard Réti - 65. výročie úmrtia


Pozri tiež: Významné osobnosti

___ . ___1994 - 75 rokov slovenského gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci


Relevantné atribúty: Príležitostná pečiatka - vyobrazenie budovy gymnázia a nápis: "GIMNAZIA "JAN KOLLÁR" / GYMNÁZIUM JÁNA KOLLÁRA".

Slovaciká - Juhoslávia - 75 rokov slovenského gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci


Slovaciká - Juhoslávia - 75. rokov slovenského gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci


Pozri tiež: Významné osobnosti

___ . ___1995 - Zuzka Medveďová - Slovenské národné slávnosti


Relevantné atribúty: Poštová známka - reprodukcia obrazu Zuzkya Medveďovej - Slovenké národné slávnosti a nápis: "Zuzka Medveďová"

Slovaciká - Juhoslávia - Zuzka Medveďová


Pozri tiež: Významné osobnosti

___ . ___

Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov