AICO Annual Report 2021 - Výročná správa Medzinárodnej asociácie olympijských zberateľov za rok 2021

Prehľad aktivít Medzinárodnej asociácie olympijských zberateľov AICO (Association Internationale des Collectionneurs Olympiques) za rok 2021 vo forme oficiálnej výročnej správy.

07. 08. 2022

Slovaciká - Bulharsko

Slovaciká - Bulharsko
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 26. 07. 2015 12:11

Prehľad slovacík zoskupených podľa krajín vydania - Európa - Bulharsko.Bulharsko (БЪЛГАРИЯ BULGARIA)


1981 - Filatelistická výstava SOCFILEX´81 Bratislava


Relevantné atribúty: Príležitostná pečiatka - logo výstavy SOCFILEX´81 Bratislava a nápis (v azbuke): "Meždunarodna filatelna izložba SOCFILEX´81 Bratislava"

Slovaciká - Bulharsko - Filatelistická výstava SOCFILEX´81 Bratislava
Slovaciká - Bulharsko - Filatelistická výstava SOCFILEX´81 Bratislava


Pozri tiež: Významné akcie a podujatia

___ . ___2007 - Vstup Bulharska do Európskej únie


Relevantné atribúty: Potlačené okraje hárčeka (vpravo dole) - vlajka Slovenska.

Slovaciká - Bulharsko - Vstup Bulharska do Európskej únie - Vlajka Slovenska


Pozri tiež: Nápisy, znaky a symboly - Vlajka Slovenska

___ . ___2009 - 60 rokov NATO a 5. výročie vstupu Bulharska do NATO


Relevantné atribúty: Poštová známka (v číslici "6" dole) - Vlajka Slovenska.

Slovaciká - Bulharsko - 60 rokov NATO a 5. výročie vstupu Bulharska do NATO - Vlajka Slovenska

Slovaciká - Bulharsko - 60 rokov NATO a 5. výročie vstupu Bulharska do NATO - Vlajka Slovenska


Pozri tiež: Nápisy, znaky a symboly - Vlajka Slovenska

___ . ___2011 - Sofijský summit 2011


Relevantné atribúty: Známka (v hárčekovej úprave) - štátna vlajka Slovenska.

Slovaciká - Bulharsko - Sofijský summit 2011 - Vlajka Slovenska

Slovaciká - Bulharsko - Sofijský summit 2011 - Vlajka Slovenska


Pozri tiež: Nápisy, znaky a symboly - Vlajka Slovenska

___ . ___2013 - 1150. výročie príchodu svätého Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu


Relevantné atribúty: Spoločné vydanie, Poštová známka v hárčekovej úprave - sv. Konštantín-Cyril (kľačiaci vľavo), sv. Metod (kľačiaci vpravo), výtvarný návrh: Prof. akad. mal. Dušan Kállay.

Slovaciká - Bulharsko - Spoločné vydanie s Českou republikou, Bulharskom a Vatikánom - 1150. výročie príchodu svätého Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu

Slovaciká - Bulharsko - Spoločné vydanie s Českou republikou, Bulharskom a Vatikánom - 1150. výročie príchodu svätého Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu


Pozri tiež: Slovenskí autori - Dušan Kállay, Spoločné vydania so Slovenskom

___ . ___2014 - Európsky strom roku 2014


Relevantné atribúty: Hárček (potlačené okraje vľavo v strede)- Dub letný zo Slovenska (Zechenterova záhrada, Kremnica), ktorý získal 2. miesto v súťaži o najkrajší európsky strom roku 2014

Slovaciká - Bulharsko - Európsky strom roku 2014 - Dub letný zo Slovenska

Pozri tiež: Prírodné krásy a zaujímavosti

___ . ___2019 - 15 rokov Bulharska v NATO


Relevantné atribúty: Potlačené stredné pole tlačového listu - slovenská vlajka

Slovaciká - 15 rokov Bulharska v NATO - slovenská vlajka


Pozri tiež: ...

___ . ___

Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov