Celoslovenské stretnutie zberateľov v Banskej Bystrici

Pozvanie na celoslovenské stretnutie zberateľov v Banskej Bystrici rozšírenú o ďalšie zberateľské odbory.

22. 10. 2023

Slovaciká - Bulharsko

Slovaciká - Bulharsko
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 26. 07. 2015 12:11

Prehľad slovacík zoskupených podľa krajín vydania - Európa - Bulharsko.Bulharsko (БЪЛГАРИЯ BULGARIA)


1981 - Filatelistická výstava SOCFILEX´81 Bratislava


Relevantné atribúty: Príležitostná pečiatka - logo výstavy SOCFILEX´81 Bratislava a nápis (v azbuke): "Meždunarodna filatelna izložba SOCFILEX´81 Bratislava"

Slovaciká - Bulharsko - Filatelistická výstava SOCFILEX´81 Bratislava
Slovaciká - Bulharsko - Filatelistická výstava SOCFILEX´81 Bratislava


Pozri tiež: Významné akcie a podujatia

___ . ___2007 - Vstup Bulharska do Európskej únie


Relevantné atribúty: Potlačené okraje hárčeka (vpravo dole) - vlajka Slovenska.

Slovaciká - Bulharsko - Vstup Bulharska do Európskej únie - Vlajka Slovenska


Pozri tiež: Nápisy, znaky a symboly - Vlajka Slovenska

___ . ___2009 - 60 rokov NATO a 5. výročie vstupu Bulharska do NATO


Relevantné atribúty: Poštová známka (v číslici "6" dole) - Vlajka Slovenska.

Slovaciká - Bulharsko - 60 rokov NATO a 5. výročie vstupu Bulharska do NATO - Vlajka Slovenska

Slovaciká - Bulharsko - 60 rokov NATO a 5. výročie vstupu Bulharska do NATO - Vlajka Slovenska


Pozri tiež: Nápisy, znaky a symboly - Vlajka Slovenska

___ . ___2011 - Sofijský summit 2011


Relevantné atribúty: Známka (v hárčekovej úprave) - štátna vlajka Slovenska.

Slovaciká - Bulharsko - Sofijský summit 2011 - Vlajka Slovenska

Slovaciká - Bulharsko - Sofijský summit 2011 - Vlajka Slovenska


Pozri tiež: Nápisy, znaky a symboly - Vlajka Slovenska

___ . ___2013 - 1150. výročie príchodu svätého Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu


Relevantné atribúty: Spoločné vydanie, Poštová známka v hárčekovej úprave - sv. Konštantín-Cyril (kľačiaci vľavo), sv. Metod (kľačiaci vpravo), výtvarný návrh: Prof. akad. mal. Dušan Kállay.

Slovaciká - Bulharsko - Spoločné vydanie s Českou republikou, Bulharskom a Vatikánom - 1150. výročie príchodu svätého Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu

Slovaciká - Bulharsko - Spoločné vydanie s Českou republikou, Bulharskom a Vatikánom - 1150. výročie príchodu svätého Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu


Pozri tiež: Slovenskí autori - Dušan Kállay, Spoločné vydania so Slovenskom

___ . ___2014 - Európsky strom roku 2014


Relevantné atribúty: Hárček (potlačené okraje vľavo v strede)- Dub letný zo Slovenska (Zechenterova záhrada, Kremnica), ktorý získal 2. miesto v súťaži o najkrajší európsky strom roku 2014

Slovaciká - Bulharsko - Európsky strom roku 2014 - Dub letný zo Slovenska

Pozri tiež: Prírodné krásy a zaujímavosti

___ . ___2019 - 15 rokov Bulharska v NATO


Relevantné atribúty: Potlačené stredné pole tlačového listu - slovenská vlajka

Slovaciká - 15 rokov Bulharska v NATO - slovenská vlajka


Pozri tiež: ...

___ . ___

Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov