Výmenné stretnutie zberateľov v Pezinku

Pozvanie na výmenné stretnutie zberateľov rôznych zberateľských odborov v Pezinku.

24. 07. 2022

Bielorusko

Bielorusko
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 28. 09. 2016 22:55

Prehľad slovacík zoskupených podľa krajín vydania - Európa - BieloruskoBielorusko (Belarus)


2007 - Struveho geodetický oblúk


Relevantné atribúty: Potlačené okraje hárčeka (v strede dole) - mapa Slovenska

Slovaciká - Bielorusko - Struveho geodetický oblúk - Mapa Slovenska


Pozri tiež: Nápisy, znaky a symboly

_____ . ______2020 - ACT NOW - Environmentálna udržateľnosť (Spoločné vydanie Talianska (zrušené) so Slovenskom, rozšírené o San Marino, Chorvátsko, OSN (New York) a Bielorusko)

Relevantné atribúty: Známka (Spoločné vydanie s Talianskom, rozšírené o Chorvátsko, OSN (New York) a Bielorusko)

Slovaciká - Bielorusko - Environmentálna udržateľnosť ACT NOW - Spoločné vydanie s Bieloruskom

Slovaciká - Bielorusko - Environmentálna udržateľnosť ACT NOW - Spoločné vydanie s Bieloruskom

Slovaciká - Bielorusko - Environmentálna udržateľnosť ACT NOW - Spoločné vydanie s Bieloruskom


Pozri tiež: Spoločné vydania so Slovenskom

_____ . ______

Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov