Spoločný emisný rad EUROPA 2016 - Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Prehľad poštových známok, hárčekov a ďalších známkových produktov vydaných v rámci spoločného emisného radu EUROPA 2016 - Ekológia v Európe - mysli zeleno!

13. 02. 2024

Slovaciká - Ázia - Kuvajt

Slovaciká - Ázia - Kuvajt
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 31. 07. 2023 17:47

Prehľad slovacík zoskupených podľa krajín vydania - Ázia - Kuvajt.Kuvajt


Kuvajt, dlhý tvar Kuvajtský štát, je štát na Arabskom polostrove v juhozápadnej Ázii. Rozkladá sa na severozápadnom brehu Perzského zálivu a susedí so Saudskou Arábiou na juhu a na severe s Irakom. Hlavné mesto je Kuvajt.


________ . ________


Kuvajt (STATE OF KUWAIT)


2022 - 5. výročie Dohody o spolupráci medzi Kuvajtom a Európou


Relevantné atribúty:

» Poštová známka (v strede dole) - Most SNP cez Dunaj v Bratislave.

Slovaciká - Kuvajt - 5. výročie Dohody o spolupráci medzi Kuvajtom a Európou - Most SNP v Bratislave

Pozri tiež: Pamiatky a pamätihodnosti


_____ . _____
Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov