80. výročie Karpatsko-duklianskej operácie

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 80. výročia Karpatsko-duklianskej operácie.

28. 08. 2024

Zväzové akcie (ZSF, SČF):
Slávnostné vyhlásenie výsledkov ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2023

Slávnostné vyhlásenie výsledkov ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2023
Miesto: Divadla Andreja Bagara, Svätoplukovo námestie 4, Nitra
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 25. 06. 2024

Pozvanie na slávnostné vyhlásenie výsledkov Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku roka 2023.


Slávnostné vyhlásenie výsledkov Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku a najkrajšiu obálku prvého dňa vydania (FDC) vydanú v roku 2023 sa uskutoční v rámci otvorenie výstavy KAROL FELIX - PORTRÉTY A ZNÁMKY dňa 25. júna 2024 v Nitre.

Výstava KAROL FELIX - PORTRÉTY A ZNÁMKY v NitreMapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© Milan Šajgalík

© www.pofis.sk


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov