Najväčší Slovák ako novinka pre zberateľov

Mimoriadna ponuka zberateľskej novinky vo forme bankovky s portrétom M. R. Štefánika, ktorá otvára novú edíciu venovanú slovenským osobnostiam spoločenského, kultúrneho a politického života.

21. 09. 2022

Inaugurácie známok:
Slávnostné uvedenie poštovej známky Veľká noc 2017: Vajnorská ľudová maľba

Slávnostné uvedenie poštovej známky Veľká noc 2017: Vajnorská ľudová maľba
Miesto: Dom kultúry Vajnory, Pod lipami 2, Vajnory
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 09. 04. 2017

Pozvanie na slávnostné uvedenie poštovej známky Veľká noc 2017: Vajnorská ľudová maľba vo Vajnoroch.Poštová známka Veľká noc 2017: Vajnorská ľudová maľba

Občianske združenie Podobenka z Vajnor a Mestská časť Bratislava-Vajnory vás pozývajú na slávnostné uvedenie poštovej známky Veľká noc 2017: Vajnorská ľudová maľba, ktoré sa uskutoční ako súčasť kultúrno-spoločenské podujatia Kvjetňí ňedzela 9. apríla 2017 15:00 - 18:00 vo Vajnoroch.

Na podujatí bude zriadená príležitostná poštová priehradka a bude k dispozícii príležitostná poštová pečiatka s domicilom pošty Bratislava 36.


Slávnostné uvedenie poštovej známky Veľká noc 2017: Vajnorská ľudová maľba


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov