Offer of older catalogs - Czechoslovakia, Slovakia, Slovak state, Czech Republic, Protectorate of Bohemia and Moravia

Offer of older catalogs focused on Czechoslovakia, Slovakia and the Czech Republic, including the Slovak State 1913 - 1945 and the Protectorate of Bohemia and Moravia.

12. 06. 2021

Stamp Inaugurations:
Ceremonial introduction of the postage stamp Easter 2017: Vajnory folk painting

Ceremonial introduction of the postage stamp Easter 2017: Vajnory folk painting
Location: Dom kultúry Vajnory, Pod lipami 2, Vajnory
Entry: Free (no admission)
Date: 09. 04. 2017

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the ceremonial introduction of the postage stamp Easter 2017: Vajnory folk painting in Vajnory.Poštová známka Veľká noc 2017: Vajnorská ľudová maľba

Občianske združenie Podobenka z Vajnor a Mestská časť Bratislava-Vajnory vás pozývajú na slávnostné uvedenie poštovej známky Veľká noc 2017: Vajnorská ľudová maľba, ktoré sa uskutoční ako súčasť kultúrno-spoločenské podujatia Kvjetňí ňedzela 9. apríla 2017 15:00 - 18:00 vo Vajnoroch.

Na podujatí bude zriadená príležitostná poštová priehradka a bude k dispozícii príležitostná poštová pečiatka s domicilom pošty Bratislava 36.


Slávnostné uvedenie poštovej známky Veľká noc 2017: Vajnorská ľudová maľba


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists