Neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov v Bratislave

Pozvanie na neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov organizované klubom filatelistov KF 51–34 v Bratislave v spolupráci so Zväzom slovenských filatelistov (ZSF) a informačným filatelistickým portálom www.postoveznamky.sk.

26. 06. 2024

Inaugurácie známok:
Slávnostné uvedenie poštovej známky 175 rokov železníc na Slovensku

Slávnostné uvedenie poštovej známky 175 rokov železníc na Slovensku
Miesto: staré rušňové depo Bratislava východ, Bratislava
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 09. 09. 2023

Pozvanie na slávnostné uvedenie poštovej známky 175 rokov železníc na Slovensku v Bratislave.Slávnostné uvedenie poštovej známky 175 rokov železníc na Slovensku


Poštová známka 175 rokov železníc na Slovensku


Slovenská pošta, a. s. vás pozýva na slávnostné uvedenie poštovej známky 175 rokov železníc na Slovensku, ktoré sa uskutoční 9. septembra 2023 o 11.00 hod. v Bratislave.

Slávnostné uvedenie poštovej známky 175 rokov železníc na Slovensku


Sprievodný program: Vo vozni Poštového múzea Slovenskej pošty bude prebiehať výstava histórie železničnej prepravy a vlakových pôšt na našom území "Po koľajniciach k adresátovi".


Na akcii bude otvorená príležitostná poštové priehradka, na ktorej sa bude používať príležitostná poštová pečiatka s domicilom BRATISLAVA.

Poštová pečiatka Uvedenie poštovej známky 175 rokov železníc na Slovensku


Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© www.pofis.sk


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov