Otvorenie výstavy Františka Horniaka a uvedenie poštovej známky Umenie: Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec (okolo r. 1450)

Video a fotoreportáž z otvorenia výstavy Františka Horniaka a uvedenia poštovej Klaňanie troch kráľov Umenie: Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec (okolo r. 1450) v Zlatých Moravciach.

11. 06. 2022

Výstavy, súťaže a iné akcie:
Slávnostná vernisáž výstavy CYRIL A METOD NA ZNÁMKACH

Slávnostná vernisáž výstavy CYRIL A METOD NA ZNÁMKACH
Autor: Vojtech Jankovič (na základe podkladov od M. Šajgalíka)
Zdroj: Devínska Nová Ves
Publikované: 23. 09. 2013 11:39

Informácia o slávnostnej vernisáži výstavy CYRIL A METOD NA ZNÁMKACH v Devínskej Novej Vsi.


Slávnostná vernisáž výstavy CYRIL A METOD NA ZNÁMKACH


Slávnostná vernisáž výstavy CYRIL A METOD NA ZNÁMKACH zo zbierok Milana Šajgalíka sa uskutoční v stredu 25. septembra 2013 o 17:00 hod. v Múzeu kultúry Chorvátov na Slovensku, v Devínskej Novej Vsi, Istrijská ulica 68.


Autor: Vojtech Jankovič (na základe podkladov od M. Šajgalíka)

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov