Svetová výstava EXPO 2020 Dubai (Spoločné vydanie so Spojenými arabskými emirátmi)

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti konania Svetovej výstavy EXPO 2020 Dubai v Dubaji.

01. 10. 2021

Inaugurácie známok:
Slávnostná prezentácia poštovej známky Deň poštovej známky: Budova pošty Piešťany 1

Slávnostná prezentácia poštovej známky Deň poštovej známky: Budova pošty Piešťany 1
Miesto: budove pošty Pieštany 1, Kukučína 15, Piešťany
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 06. 12. 2016

Slávnostná prezentácia poštovej známky Deň poštovej známky: Budova pošty Piešťany 1 v Piešťanoch.Poštová známka Deň poštovej známky: Budova pošty Piešťany 1

Slovenská pošta, a. s. si vás dovoľuje pozvať na prezentáciu poštovej známky Deň poštovej známky: Budova pošty Piešťany 1 spojenú s autogramiádou autora Mgr. art. Jozefa Česlu, ktorá sa uskutoční v utorok 6. 12. 2016 od 14:00 v budove pošty Pieštany 1 na Kukučínovej ulici 15 v Piešťanoch.

Na podujatí bude zriadená príležitostná poštová priehradka a bude k dispozícii príležitostná poštová pečiatka s domicilom pošty Pieštany 1.


Slávnostná prezentácia poštovej známky Deň poštovej známky: Budova pošty Piešťany 1


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov