Aktuálne informácie zo Svazu českých filatelistů

Prehľad aktuálnych informácii zo Svazu českých filatelistů ako ich prináša české zväzové periodikum Informace SČF.

17. 07. 2023

Inaugurácie známok:
Slávnostná inaugurácia poštových známok Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2011

Slávnostná inaugurácia poštových známok Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2011
Miesto: BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti, Panenská 41, Bratislava
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 27. 04. 2011

Pozvanie na slávnostnú inauguráciu poštových známok Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2011 - Útočník a Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2011 - Brankár v Bratislave.Poštová známka Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2011 - Útočník Poštová známka Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2011 - Brankár

Slovenská pošta, a. s. si Vás dovoľuje pozvať na slávnostnú inauguráciu poštových známok a celinových pohľadníc Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2011, ktorá sa uskutoční pri príležitosti konania Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2011 27. 4. 2011 o 10,00 hod. v BIBIANE, Medzinárodnom dome umenia pre deti na Panenskej ulici 41 v Bratislave.


Inaugurácia poštových známok a celinových pohľadníc Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2011


Na akcii bude predaj poštových známok, FDC a 3 D celinových pohľadníc vydaných k MS 2011 IIHF.


Súvisiace materiály:


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov