Filatelistická Nitra medzinárodne

Popularizačný článok určený aj pre nefilatelistickú verejnosť venovaný filatelistickej výstave s religióznou tematikou NITRAFILA 2008.

27. 05. 2020

Inaugurácie známok:
Slávnostná inaugurácia poštovej známky Umenie: Majster Pavol z Levoče - Gotická madona z Ľubice

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Umenie: Majster Pavol z Levoče - Gotická madona z Ľubice
Miesto: Kostol Nanebovzatia P. Márie, Ľubica
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 26. 11. 2010

Pozvanie na slávnostnú inauguráciu poštovej známky Umenie: Majster Pavol z Levoče - Gotická madona z Ľubice v Ľubici.Poštová známka Umenie: Majster Pavol z Levoče - Gotická madona z Ľubice

V piatok 26. 11. 2010 sa uskutočnia inaugurácie dvoch známok vychádzajúcich v emisii "Umenie".

V Katedrále Sv. Martina v Spišskej Kapitule sa o 11,00 hod. uskutoční inaugurácia poštovej známky Korunovácia Karola Róberta z Anjou - detail fresky od neznámeho maliara, ktorej tvorcom je akad. maliar Rudolf Cigánik. Po požehnaní známky v Katedrále sv. Martina prijme hostí spišský diecézny biskup Mons. František Tondra. V prípade, že príde akad. mal. R. Cigánik (zatiaľ nepotvrdil účasť) uskutoční sa aj autogramiáda. Popoludní v Kostole Nanebovzatia P. Márie v Ľubici o 15,00 hod. sa uskutoční inaugurácia známky Madona z Ľubice od Majstra Pavla, ktorej tvorcom je František Horniak.
K obom podujatiam budú pripravené príležitostné pečiatky, analogické pohľadnice a ďalšie propagačné materiály. Slovenská pošta, a. s. zabezpečila na obe akcie príležitostnú poštovú priehradku s predajom filatelistického tovaru.

Autor informácie: František Divok

Súvisiace materiály: Súvisiace podujatia:


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov