Neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov v Bratislave

Pozvanie na neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov organizované klubom filatelistov KF 51–34 v Bratislave v spolupráci so Zväzom slovenských filatelistov (ZSF) a informačným filatelistickým portálom www.postoveznamky.sk.

04. 09. 2024

Inaugurácie známok:
Slávnostná inaugurácia poštovej známky Osobnosti: Ján Chryzostom Korec a Jozef Tomko

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Osobnosti: Ján Chryzostom Korec a Jozef Tomko
Miesto: Kostol sv. Martina, Park garbiarov 107, Bošany
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 12. 01. 2024

Pozvanie na slávnostnú inauguráciu poštovej známky Osobnosti: Ján Chryzostom Korec (1924 – 2015) a Jozef Tomko (1924 – 2022) - 100. výročie narodenia v Bošanoch.


Poštová známka Osobnosti: Jozef Tomko (1924 – 2022) a Ján Chryzostom Korec (1924 – 2015) - 100. výročie narodenia


Slovenská pošta, a. s., Obec Bošany, Spoločenstvo Sv. Gabriel a Zväz slovenských filatelistov si Vás dovoľujú pozvať na slávnostnú inauguráciu novej poštovej známky Osobnosti: Jozef Tomko (1924 – 2022) a Ján Chryzostom Korec (1924 – 2015) - 100. výročie narodenia, ktorá sa uskutoční 12. januára 2024 o 16.00 hod. v Bošanoch.

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Osobnosti: Jozef Tomko (1924 – 2022) a Ján Chryzostom Korec (1924 – 2015) - 100. výročie narodenia

Na akcii bude otvorená príležitostná poštové priehradka, na ktorej sa bude používať príležitostná poštová pečiatka s domicilom BOŠANY.

Inaugurácia poštovej známky Osobnosti: Ján Chryzostom Korec a Jozef Tomko


V ten istý deň sa na pošte v Michalovciach používa príležitostná poštová pečiatka k 100. výročiu narodenia Jozefa Kardinála Tomka s domicilom MICHALOVCE 1.

Príležitostná pečiatka Jozef Kardinál Tomko (1924 – 2022) - 100. výročie narodenia


Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© www.pofis.sk


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov