Prehľad aktuálnych súťažných filatelistických výstav

Prehľad aktuálnych filatelistických výstav s možnosťou účasti vystavovateľov - členov Zväzu slovenských filatelistov (ZSF) - aktualizované 25. 9. 2020

25. 09. 2020

Inaugurácie známok:
Slávnostná inaugurácia poštovej známky Osobnosti: Andrej Radlinský (1817 – 1879)

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Osobnosti: Andrej Radlinský (1817 – 1879)
Miesto: Budova Spolku svätého Vojtecha, Radlinského 5, Trnava
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 07. 07. 2017

Pozvanie na slávnostnú inauguráciu poštovej známky Osobnosti: Andrej Radlinský (1817 – 1879) v Trnave.Poštová známka Osobnosti: Andrej Radlinský (1817 – 1879)

Slovenská pošta, a. s. a Spolok sv. Vojtecha vás pozývajú na slávnostnú inauguráciu poštovej známky Osobnosti: Andrej Radlinský (1817 – 1879) v piatok 7. 7. 2017 o 14:00 v historickej zasadacej sále Spolku svätého Vojtecha v Trnave.

Na podujatí bude zriadená príležitostná poštová priehradka a bude k dispozícii príležitostná poštová pečiatka s domicilom pošty Trnava.


Slávnostné uvedenie poštovej známky Osobnosti: Andrej Radlinský (1817 – 1879)


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov