Celoslovenské stretnutie zberateľov v Banskej Bystrici

Pozvanie na celoslovenské stretnutie zberateľov v Banskej Bystrici rozšírené o ďalšie zberateľské odbory.

22. 09. 2024

Inaugurácie známok:
Slávnostná inaugurácia poštovej známky Krásy našej vlasti: Skalka pri Trenčíne

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Krásy našej vlasti: Skalka pri Trenčíne
Miesto: Kostol v časti Malá Skalka, Skalka nad Váhom
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 21. 07. 2012

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Skalka pri Trenčíne v Skalke nad Váhom.


Slávnostná inaugurácia poštovej známky Skalka pri Trenčíne sa uskutoční 21. 7. 2012 o 19,00 hod v kostole vyobrazenom na poštovej známke pri svätej omši, ktorú celebruje nitriansky diecézny biskup mons. Viliam Judák, v rámci kresťanskej púte na najstaršie pútnické miesto na Slovensku.


Súvisiace materiály:


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov