Ponuka starších katalógov - Československo, Slovensko, Slovenský štát, Česko, Protektorát Čechy a Morava

Ponuka starších katalógov zameraných na Československa, Slovenska a Česka, vrátane Slovenského štátu 1913 - 1945 a Protektorátu Čechy a Morava.

27. 01. 2021

Inaugurácie známok:
Slávnostná inaugurácia poštovej známky Historické výročia: 500. výročie reformácie (1517) v Bratislave

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Historické výročia: 500. výročie reformácie (1517) v Bratislave
Miesto: Nová budova SND, Pribinova ul. , Bratislava
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 31. 10. 2017

Pozvanie na slávnostnú inauguráciu poštovej známky Historické výročia: 500. výročie reformácie (1517) v Bratislave


Slávnostná inaugurácia poštovej známky sa uskutoční 31. októbra 2017 v novej budove SND na Pribinovej ulici v Bratislave počas osláv 500. výročia reformácie na Slovensku.

Srdečne vás pozývame do príležitostnej poštovej priehradky, ktorá bude zriadená pri vstupe do opery a baletu SND v čase od 14:30 hod. do 15:30 hod. K dispozícii bude samozrejme aj príležitostná poštová pečiatka 500 rokov reformácie - Martin Luther.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov