Prehľad aktuálnych súťažných filatelistických výstav

Prehľad aktuálnych filatelistických výstav s možnosťou účasti vystavovateľov - členov Zväzu slovenských filatelistov (ZSF) - aktualizované 25. 9. 2020

25. 09. 2020

Inaugurácie známok:
Slávnostná inaugurácia poštovej známky 150. výročie založenia Matice slovenskej

Slávnostná inaugurácia poštovej známky 150. výročie založenia Matice slovenskej
Miesto: Biblická škola, Memorandové námestie, Martin
Vstup: Bližšie neurčený
Dátum: 02. 08. 2013

Slávnostná inaugurácia poštovej známky 150. výročie založenia Matice slovenskej v Martine.Poštová známka 150. výročie založenia Matice slovenskej

Matica slovenská, Národná banka slovenska a Slovenská pošta si vás pri príležitosti 150. výročia vzniku Matice slovanskej a 1150. výročia príchodu sv. Cyrila sv. Metoda dovoľujú pozvať na:

Slávnostné predstavenie publikácie Vrastanie do času - Rozprávanie o Matici slovenskej


Slávnostnú prezentáciu jubilejnej striebornej zberateľskej mince


Slávnostnú prezentáciu emisie príležitostnej poštovej známky


ktoré sa uskutočnia 2. 8. 2013 o 14:00 hod. v priestoroch Biblickej školy na Memorandovom námestí v Martine.


Slávnostná inaugurácia poštovej známky 150. výročie založenia Matice slovenskej

Zároveň si vás dovoľujeme pozvať na slávnostné odhalenie súsošia svätých Cyrila a Metoda a búst Jána Francisciho, Štefana Moysesa a Karola Kuzmányho, ktoré sa uskutočnia o 16:00 hodine v areáli Matice slovenskej, P. Mudroňa 1 (II. budova Matice slovenskej).

Slovenská pošta zriadi na akcii príležitostnú poštovú priehradku s predajom filatelistického tovaru venovanému výročiu Matice slovenskej. K dispozícii bude aj príležitostná poštová pečiatka 150. výročie založenia Matice slovenskej, ktorá sa po skončení akcie bude ďalších 7 dní používať na pošte Martin 1, potom bude k dispozícii v predajni POFIS na Námestí Slobody v Bratislave.


Súvisiace materiály:


Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov