Celoslovenská zberateľská burza v Košiciach

Pozvanie na celoslovenskú zberateľskú burzu v Košiciach.

25. 08. 2024

Inaugurácie známok:
Slávnostná inaugurácia a požehnanie poštovej známky Blahorečenie Jána Pavla II.

Slávnostná inaugurácia a požehnanie poštovej známky Blahorečenie Jána Pavla II.
Miesto: Kňazský seminár sv. Gorazda, Nitra
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 29. 04. 2011

Pozvanie na slávnostnu inauguráciu poštovej známky Blahorečenie Jána Pavla II. v Kňazskom seminári sv. Gorazda v NitrePoštová známka Blahorečenie Jána Pavla II.

Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra, Slovenská pošta, a. s. a Spoločenstvo Sv. Gabriel si Vás dovoľujú pozvať na slávnostnú inauguráciu a požehnanie poštovej známky Blahorečenie Jána Pavla II., ktorá sa uskutočnia pri príležitosti blahorečenia Jána Pavla II. za svätého dňa 29. 4. 2011 o 15,00 hod. v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre.


Inaugurácia a požehnanie poštovej známky Blahorečenie Jána Pavla II.


Súvisiace materiály:
Súvisiace podujatia:


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov