Zoznam položiek na predaj

Podmienky predaja a zľavy


Zvolená kategória: Vtáky


Začiatok   <<   1   2   3   4   >>   Koniec


NEMECKO 1914 - Medzinárodný veľtrh kníh a grafiky Lipskog (čierna orlica)

Číslo položky: 1477
 
 
 
Cena: 45.00 €
NEMECKO 1914 - Medzinárodný veľtrh kníh a grafiky Lipskog (čierna orlica)
Strojová propagačná pečiatka LEIPZIG na firemnej obálke s textovou a obrazovou prítlačou k Medzinárodnému veľtrhu kníh a grafiky v Lipsku 1914 (Internationale ausstellung für Buchgewerbe und Graphik Leipzig 1914). Atraktívna celistvosť.

V strojovej pečiatke a na prítlači je zobrazený symbol veľtrhu: chlapec na čiernej orlici.
___________________________ . ___________________________


ČESKOSLOVENSKO 1922 - Orolský zlet Brno 1922
ČESKOSLOVENSKO 1922 - Orolský zlet Brno 1922

Číslo položky: 1325
 
 
 
Cena: 11.00 €
ČESKOSLOVENSKO 1922 - Orolský zlet Brno 1922
Tematická pohľadnica V TOMTO ZNAMENÍ ZVÍTĚZÍŠ! NA PAMÁTKU ZE SLETU ORELSTVA V BRNĚ 1922 s vyobrazením dvoch príslušníkov Orla na kopci nad Brnom + letiaci orol, Katedrála svätého Petra a Pavla na Petrove, Ježiš Kristus na kríži, frankovaná známkou 50 h s príležitostnou pečiatkou BRNO (a) / Č. S. P. * SLET ORELSTVÍ 1922 * 14.VIII.22 21, zaslaná vo vnútrozemí (správna frankatúra v tuzemskom styku; drobné hrdzavé škvrny, odreté rohy).
___________________________ . ___________________________


ČESKOSLOVENSKO 1933 - Firma F. J. MATERNA, PRAHA (orlica)

Číslo položky: 1530
 
 
 
Cena: 8.00 €
ČESKOSLOVENSKO 1933 - Firma F. J. MATERNA, PRAHA (orlica)
Odtlačok výplatného stroja (OVS) PRAHA 33 firmy F. J. MATERNA - První česká továrna na laky, fermeže a barvy. Bez adresy, zreteľný nulový odtlačok.

V logu firmy je zobrazená orlica.
___________________________ . ___________________________


ČESKOSLOVENSKO 1936 - Firma F. J. MATERNA, PRAHA(orlica)

Číslo položky: 1531
 
 
 
Cena: 8.50 €
ČESKOSLOVENSKO 1936 - Firma F. J. MATERNA, PRAHA(orlica)
Odtlačok výplatného stroja (OVS) PRAHA 33 firmy F. J. MATERNA - První česká továrna na laky, fermeže a barvy. Poštou použitý na okienkovej obálke.

V logu firmy je zobrazená orlica.
___________________________ . ___________________________


ČESKOSLOVENSKO 1937 - Firma FR. ŠRÁM, NÁCHOD (husi/labute)

Číslo položky: 1532
 
 
 
Cena: 8.00 €
ČESKOSLOVENSKO 1937 - Firma FR. ŠRÁM, NÁCHOD (husi/labute)
Odtlačok výplatného stroja (OVS) NACHOD 2 firmy FR. ŠRÁM (popis vlastníka neznámy). Bez adresy, zreteľný nulový odtlačok.

V logu firmy sú zobrazené dve husi alebo labute.
___________________________ . ___________________________


ČESKOSLOVENSKO 1938 - X. Všesokolský slet v Prahe 1938 (sokoli)

Číslo položky: 1606
 
 
 
Cena: 11.00 €
ČESKOSLOVENSKO 1938 - X. Všesokolský slet v Prahe 1938 (sokoli)
Obálka s prítlačou X. Všesokolský slet v Praze 1938 frankovaná dvoma dvojucami príležitostných známoio 50 h a 1 kč X. VŠESOKOLSKÝ SLET 1938 - ZIMNÍ HRY s vyborazním sokola a tatranských štítov a príležitostnou pečiatjkou TATRANSKÁ POLIANKA (b) * SLETOVÉ ZIMNÉ HRY * 14. II. 38-1, poslaná doporučene vo vnútrozemí (správna frankatúra v tuzemskom styku).
___________________________ . ___________________________


ČESKOSLOVENSKO 1945 - Firma F. J. MATERNA, PRAHA (orlica)

Číslo položky: 1501
 
 
 
Cena: 7.00 €
ČESKOSLOVENSKO 1945 - Firma F. J. MATERNA, PRAHA (orlica)
Odtlačok výplatného stroja (OVS) PRAHA 33 firmy F. J. MATERNA - První česká továrna na laky, fermeže a barvy. Poštou použitý na firemnom lístku.

V logu firmy je zobrazená orlica.
___________________________ . ___________________________


ČESKOSLOVENSKO 1945 - Firma SCHOELLER  - BLECKMANN, PRAHA (orlica)

Číslo položky: 1502
 
 
 
Cena: 6.00 €
ČESKOSLOVENSKO 1945 - Firma SCHOELLER - BLECKMANN, PRAHA (orlica)
Odtlačok výplatného stroja (OVS) PRAHA 1 firmy SCHOELLER - BLECKMANN (popis vlastníka neznámy). Poštou použitý na okienkovej obálke.

V logu firmy je zobrazená orlica.
___________________________ . ___________________________


ČESKOSLOVENSKO 1945 - Firma VONWILLER, ŽAMBERK (erb)

Číslo položky: 1535
 
 
 
Cena: 7.00 €
ČESKOSLOVENSKO 1945 - Firma VONWILLER, ŽAMBERK (erb)
Odtlačok výplatného stroja (OVS) ŽAMBERK firmy VONWILLER - porcelán. Bez adresy, zreteľný nenulový (0,80) odtlačok.

V logu firmy je zobrazený erb s textom OLD EAGLE MILL = STARÝ ORLÍ MLYN.
___________________________ . ___________________________


ČESKOSLOVENSKO 1946 - Firma JOSEF BARTOŇ & SYNOVÉ, NÁCHOD (orol)

Číslo položky: 1503
 
 
 
Cena: 5.00 €
ČESKOSLOVENSKO 1946 - Firma JOSEF BARTOŇ & SYNOVÉ, NÁCHOD (orol)
Odtlačok výplatného stroja (OVS) NACHOD 2 firmy J. B. & S. - JOSEF BARTOŇ & SYNOVÉ - prádelna bavlny. Poštou použitý na firemnom lístku (dva otvory od dierovača).

V logu firmy je zobrazený orol.
___________________________ . ___________________________


ČESKOSLOVENSKO 1948 - Firma Tesařík & Pavela - TOKAJGNAC, PRAHA (orol)

Číslo položky: 1504
 
 
 
Cena: 6.50 €
ČESKOSLOVENSKO 1948 - Firma Tesařík & Pavela - TOKAJGNAC, PRAHA (orol)
Odtlačok výplatného stroja (OVS) PRAHA 31 firmy Tesařík & Pavela - velkoobchod vínem. Poštou použitý na firemnom lístku (dva otvory od dierovača).

V logu firmy je zobrazená orol.
___________________________ . ___________________________


USA 1949 - Sté výročie amerického hydinárskeho priemyslu 1848 - 1948 (sliepka)

Číslo položky: 1487
 
 
 
Cena: 3.00 €
USA 1949 - Sté výročie amerického hydinárskeho priemyslu 1848 - 1948 (sliepka)
Celinová obálka Washington 3 cents dofrankovaná štyrmi známkami Sté výročie amerického hydinárskeho priemyslu 1849 - 1949 zaslaná letecky do Československa (OAKLAND, CALIF. JAN 12 1 PM 1949).
___________________________ . ___________________________


SOVIETSKY ZVÄZ (ZSSR) 1960 - 140 rokov objavenia Antarktídy (tučniak)

Číslo položky: 1519
 
 
 
Cena: 5.00 €
SOVIETSKY ZVÄZ (ZSSR) 1960 - 140 rokov objavenia Antarktídy (tučniak)
Obálka so známkou ANTARKTÍDA 1959 zobrazujúcou tučniaka s dvomi príležitostnými pečiatkami k 140. výročiu rokov objavenia Antarktídy.
___________________________ . ___________________________


FRANCÚZSKO 1963 - Jedenáste majstrovstvá sveta v ornitológii / Výstava vtákov

Číslo položky: 1507
 
 
 
Cena: 3.50 €
FRANCÚZSKO 1963 - Jedenáste majstrovstvá sveta v ornitológii / Výstava vtákov
Obálka so strojovou propagačnou pečiatkou "Onzième championnat mondial d´ornithologie / Salon de l´oiseau" (= Jedenáste majstrovstvá sveta v ornitológii / Výstava vtákov).
___________________________ . ___________________________


USA 1963 - Orliak bielohlavý

Číslo položky: 1554
 
 
 
Cena: 2.00 €
USA 1963 - Orliak bielohlavý
Nepoužitý (čistý) letecký poštový lístok s natlačenou známkou (SCOTT UXC4) zobrazujúcou orliaka bielohlavého.
___________________________ . ___________________________


RUMUNSKO 1964 - Spevavé vtáky
RUMUNSKO 1964 - Spevavé vtáky

Číslo položky: 1516
 
 
 
Cena: 6.50 €
RUMUNSKO 1964 - Spevavé vtáky
Dvojica poštou prepravených obálok prvého dňa vydania k sérii siedmich známok s vyobrazením rôznych spevavých vtákov zaslaných letecky doporučene do zahraničia.
___________________________ . ___________________________


SOVIETSKY ZVÄZ (ZSSR) 1964 - Žeriavy popolavé

Číslo položky: 1520
 
 
 
Cena: 5.00 €
SOVIETSKY ZVÄZ (ZSSR) 1964 - Žeriavy popolavé
Poštovo použitá letecká celinová obálka s natlačenou štandardnou známkou s prítlačou letiacich divých vtákov (žeriavy popolavé).
___________________________ . ___________________________


AUSTRÁLIA 1967 - Šabliarka červenokrká

Číslo položky: 1556
 
 
 
Cena: 1.00 €
AUSTRÁLIA 1967 - Šabliarka červenokrká
Pohľadnica poslaná do zámoria frankovaná známkou zobrazujúcou vodného vtáka RED NECKED AVOCET (Šabliarka červenokrká).
___________________________ . ___________________________


SOVIETSKY ZVÄZ (ZSSR) 1967 - Ruská rozprávka (labute)

Číslo položky: 1521
 
 
 
Cena: 4.50 €
SOVIETSKY ZVÄZ (ZSSR) 1967 - Ruská rozprávka (labute)
___________________________ . ___________________________


FRANCÚZSKO 1970 - 10 rokov partnerstva miest Fontainebleau - Konstanz (erb - orol, salamander)

Číslo položky: 1508
 
 
 
Cena: 3.50 €
FRANCÚZSKO 1970 - 10 rokov partnerstva miest Fontainebleau - Konstanz (erb - orol, salamander)
___________________________ . ___________________________


SOVIETSKY ZVÄZ (ZSSR) 1970 - Ochrana prírody - Kŕmenie vtákov v zime (vtáky)

Číslo položky: 1522
 
 
 
Cena: 4.00 €
SOVIETSKY ZVÄZ (ZSSR) 1970 - Ochrana prírody - Kŕmenie vtákov v zime (vtáky)
___________________________ . ___________________________


ŠVAJČIARSKO 1970 - 25 rokov predaja čokoládových toliarov na projekty ochrany pamiatok a prírody (vták)

Číslo položky: 1528
 
 
 
Cena: 3.00 €
ŠVAJČIARSKO 1970 - 25 rokov predaja čokoládových toliarov na projekty ochrany pamiatok a prírody (vták)
___________________________ . ___________________________


USA 1970 - John James Audubon (Sojka chocholatá)

Číslo položky: 1555
 
 
 
Cena: 1.00 €
USA 1970 - John James Audubon (Sojka chocholatá)
___________________________ . ___________________________


SEVERNÁ KOREA 1971 - Labuť, pestovanie plodín
SEVERNÁ KOREA 1971 - Labuť, pestovanie plodín

Číslo položky: 1515
 
 
 
Cena: 9.50 €
SEVERNÁ KOREA 1971 - Labuť, pestovanie plodín
___________________________ . ___________________________

Začiatok   <<   1   2   3   4   >>   KoniecPodmienky predaja a zľavy


Ak máte záujem o niektoré z uvedených materiálov, prosím, kontaktujte nás e-mailom s uvedením čísla položky. Kontaktná emailová adresa: Objednavka materialov

Zásielky sa zasielajú doporučenou poštou do ktoréhokoľvek miesta na svete. Poplatky za balné a poštovné sa skladajú z balného (1,00 €) a poštovných poplatkov podľa veľkosti a hmotnosti zásielky a požadovaného miesta určenia. Skombinujte viac položiek za jedno poštovné.

Preferovaný spôsob úhrady: platba vopred bankovým prevodom v euro. Ďalšie akceptované spôsoby platby sú PayPal a Skrill (možné ďalšie transakčné poplatky). V prípade úhrady z Českej republiky, možná platba na korunový účet bez konverzných poplatkov.


Zľavy


Pri nákupe nad 100 € ponúkame 5% zľavu. Pri nákupe nad 200 € ponúkame 10% zľavu.


Špeciálna ponuka


V prípade kúpy všetkých 88 položiek, ponúkame 20% zľavu!

Cena všetkých 88 položiek pôvodná: 407 €

Cena všetkých 88 položiek po 20% zľave: 326 €

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov