Aktuálne informácie zo Svazu českých filatelistů

Prehľad aktuálnych informácii zo Svazu českých filatelistů ako ich prináša české zväzové periodikum Informace SČF.

17. 07. 2023

Poštová známka:
Rok za odstránenie biedy

Rok za odstránenie biedy
Deň vydania: 15. 04. 1996
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 7 Sk
Rozmery známky: 40 x 26 mm
Forma tlačového listu: HA
Počet známok na tlačovom liste: 1
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Oceľotlač z plochých platní
Náklad: 183300

Poštová známka v hárčekovej úprave vydaná k Roku za odstránenie biedy 1996.


Textový motív: ROK ZA ODSTRÁNENIE BIEDY

Obrazový motív: Spustošená krajina, ktorou prechádza postava zanechávajúca za sebou život.

Hárčeková úprava:

Poštová známka Rok za odstránenie biedy (Hárčeková úprava)


Tematický popis a súvislosti:

V roku 1994 Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo rok 1996 za Medzinárodný rok za odstránenie biedy. Jeho cieľom je vytvorenie väčšieho povedomia o skutočnosti, že odstránenie biedy je základom pre upevnenie mieru a zabezpečenia rozvoja. Svetový summit za sociálny rozvoj, za účasti vedúcich predstaviteľov zo 117 krajín, v roku 1995 prijal záväzky týchto krajín k odstráneniu biedy, podpore plnej zamestnanosti a vytváraniu stabilných, bezpečných a spravodlivých spoločností.


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov