Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2022/4 (115)

Nové číslo filatelistického informačného bulletinu Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku SV. GABRIEL.

14. 09. 2022

Zberateľské burzy:
Republikové stretnutie filatelistov v Trenčíne

Republikové stretnutie filatelistov v Trenčíne
Miesto: univerzálna sála, Posádkový klub Trenčín (Dom armády), Hviezdoslavova ul. 16, Trenčín
Vstup: Po zaplatení vstupného
Dátum: 23. 10. 2022

Pozvanie na tradičné republikové filatelistické stretnutie v Trenčíne.


Čas konania: 7:30 - 13:00

Organizátor: Kluby filatelistov 52-10 a 52-19 Trenčín

Informácie a objednávka stolov ((120 x 80 cm): 4€

» Kontaktná osoba: Ing. Igor Gunár
» Telefón: +421 (0) 905 809 066
» Email: igorgunar9@gmail.com

» Kontaktná osoba: Ján Fabuš, Záblatská 71A, 911 06 Trenčín
» Telefón: +421 (0) 907 716 529
» Email: jan.fabus60@gmail.com

» Kontaktná osoba: Karol Milan
» Adresa: Záblatská 71A, 911 06 Trenčín
» Telefón: +421 (0) 904 134 800
» Email: karolmilan52@gmail.com

Vjazd voľný na pešiu zónu (vpravo okolo DOM KNIHY – Panta Rhei), len na vyloženie a naloženie materiálov, parkovanie po dobu akcie v blízkosti za 0,50 – 1,00 €/hod

Účastníci stretnutia sú povinný dodržiavať protipandemické opatrenia platné v daný deň a v mieste. Aktuálne informácie Vám poskytnú horeuvedené osoby najskôr 10 dní vopred.Mapa s vyznačeným miestom konania:

Republikové stretnutie filatelistov v TrenčíneZdroj:

© Ján Fabuš, Karol Milan


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov