Results of the public poll for the most beautiful Slovak stamp of 2022

Announcement of the official results of the survey for the most beautiful Slovak postage stamp for 2022.

17. 07. 2023

Collectors' Bourses:
National meeting of philatelists in Trencin (Slovakia)

National meeting of philatelists in Trencin (Slovakia)
Location: univerzálna sála, Posádkový klub Trenčín (Dom armády), Hviezdoslavova ul. 16, Trenčín
Entry: Free (no admission)
Date: 15. 10. 2023

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the traditional nationwide philatelic exchange meeting in Trencin (Slovakia).


Čas konania: 7:30 - 13:00

Organizátor: Kluby filatelistov 52-10 a 52-19 Trenčín

Informácie a objednávka stolov (120 x 80 cm): 4,00 €

» Kontaktná osoba: Ing. Igor Gunár

» Telefón: +421 (0) 905 809 066

» Email: igorgunar9@gmail.com

» Kontaktná osoba: Ján Fabuš, Trenčín

» Telefón: +421 (0) 907 716 529

» Email: jan.fabus60@gmail.com

» Kontaktná osoba: Karol Milan, Trenčín

» Telefón: +421 (0) 904 134 800

» Email: karolmilan52@gmail.com

Vjazd voľný na pešiu zónu (vpravo okolo DOM KNIHY – Panta Rhei), len na vyloženie a naloženie materiálov, parkovanie po dobu akcie v blízkosti za 0,50 – 1,00 € / hod.Mapa s vyznačeným miestom konania:

Republikové stretnutie filatelistov v Trenčíne


Zdroj:

© Ján Fabuš, Karol Milan


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists