Unique graphic set by Rudolf Cigánik - Slovak personalities known in the stamp

An extraordinary offer of the author's hand-signed set by the academic painter Rudolf Cigánik under the title Slovak personalities known in the stamp (5 portraits of Slovak personalities).

13. 04. 2022

Collectors' Bourses:
National meeting of philatelists in Trencin (Slovakia)

National meeting of philatelists in Trencin (Slovakia)
Location: univerzálna sála, Posádkový klub Trenčín (Dom armády), Hviezdoslavova ul. 16, Trenčín
Entry: After paying the admission
Date: 22. 05. 2022

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the traditional nationwide philatelic exchange meeting in Trencin (Slovakia).


Čas konania: 8:00 - 13:00

Ďalšie termíny v roku 2022: 16. 10.

-->

Organizátor: Kluby filatelistov 52-10 a 52-19 Trenčín

Informácie a objednávka stolov ((120 x 80 cm): 4€

» Kontaktná osoba: Ing. Igor Gunar
» Telefón: +421 (0) 905 809 066
» Email: igorgunar9@gmail.com

» Kontaktná osoba: Ján Fabuš, Záblatská 71A, 911 06 Trenčín
» Telefón: +421 (0) 907 716 529
» Email: jan.fabus60@gmail.com

» Kontaktná osoba: Karol Milan
» Adresa: Záblatská 71A, 911 06 Trenčín
» Telefón: +421 (0) 904 134 800
» Email: jkarolmilan52@gmail.com

Vjazd voľný na pešiu zónu (vpravo okolo DOM KNIHY – Panta Rhei), len na vyloženie a naloženie materiálov, parkovanie po dobu akcie v blízkosti za 0,50 – 1,00 €/hod

Účastníci stretnutia sú povinný dodržiavať protipandemické opatrenia platné v daný deň a v mieste. Aktuálne informácie Vám poskytnú horeuvedené osoby najskôr 10 dní vopred.Mapa s vyznačeným miestom konania:

Republikové stretnutie filatelistov v TrenčíneZdroj:

© Ján Fabuš, Karol Milan


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists