Nové číslo časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA 2023/2

Informácia o vydaní nového čísla filatelistického časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA, ktorý prináša aktuálne informácie a odborné články z oblasti filatelie a zbierania poštových známok.

31. 08. 2023

Knihy, časopisy a iné publikácie:
Prvé číslo bulletinu SV. GABRIEL 1992/1 (1)

Prvé číslo bulletinu SV. GABRIEL 1992/1 (1)
Autor: Ján Vallo
Publikované: 31. 12. 1992 00:00

Prvé číslo filatelistického informačného bulletinu Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku SV. GABRIEL


Bulletin SV. GABRIEL 1992/1 (1)


Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku


Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý GabrielObsah čísla:


» Milí priatelia (príhovor predsedu)

» Zvonenie sv. Gabriela

» Slovo na cestu

» Prečo sv. Gabriel?

» Sakrálne architektonické prvky, devocionálie a symboly vo filatelii (encyklopedický cyklus)

» 2. stretnutie Spoločenstva, Martin 8. 8. 1992

» Stanovy: Sv. Gabriel - Spoločenstvo zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku

» Biskupi v Banskobystrickej diecéze od jej založenia a filatelia

» Adresár Sv. Gabriel

» IX. CONGRESUS UNIONIS S. GABRIELIS ARCHANGELI, POSNANIA 29. - 30. VIII. 1992

» Návšteva Sv. Otca Jána Pavla II. v Česko-Slovensku

» Literatúra

» Pečiatky s kresťanskou tematikou - Slovensko 1991

» Kronika SV. GABRIELA


Kompletný časopis:


PDF dokument Bulletin SV. GABRIEL 1992/1 (1)


Ďalšie informácie:


Bližšie informácie o Spoločenstve kresťanskej filatelie ako i všetky čísla bulletinu Sv. Gabriel nájdete na stránke www.svgabriel.sk.


Autor: Ján Vallo

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov