Books, magazines and other publications:
First issue of the bulletin SV. GABRIEL 1992/1 (1)

First issue of the bulletin SV. GABRIEL 1992/1 (1)
Author: Ján Vallo
Published: 31. 12. 1992 00:00

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

The first issue of the SAINT GABRIEL philatelic newsletter of the Society of collectors of philatelic materials with Christian themes in Slovakia


Bulletin SV. GABRIEL 1992/1 (1)


Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku


Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý GabrielObsah čísla:


» Milí priatelia (príhovor predsedu)

» Zvonenie sv. Gabriela

» Slovo na cestu

» Prečo sv. Gabriel?

» Sakrálne architektonické prvky, devocionálie a symboly vo filatelii (encyklopedický cyklus)

» 2. stretnutie Spoločenstva, Martin 8. 8. 1992

» Stanovy: Sv. Gabriel - Spoločenstvo zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku

» Biskupi v Banskobystrickej diecéze od jej založenia a filatelia

» Adresár Sv. Gabriel

» IX. CONGRESUS UNIONIS S. GABRIELIS ARCHANGELI, POSNANIA 29. - 30. VIII. 1992

» Návšteva Sv. Otca Jána Pavla II. v Česko-Slovensku

» Literatúra

» Pečiatky s kresťanskou tematikou - Slovensko 1991

» Kronika SV. GABRIELA


Kompletný časopis:


PDF dokument Bulletin SV. GABRIEL 1992/1 (1)


Ďalšie informácie:


Bližšie informácie o Spoločenstve kresťanskej filatelie ako i všetky čísla bulletinu Sv. Gabriel nájdete na stránke www.svgabriel.sk.


Author: Ján Vallo

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists