Medzinárodná písomná a on-line filatelistická aukcia ALBUM (Michal Zika)

Pozvanie na medzinárodnú písomnú a on-line filatelistickú aukciu ALBUM (Michal Zika) s on-line licitovaním cez LiveBid.cz

01. 06. 2020

Filatelistické výstavy:
Propagačná výstava poštových známok pri príležitosti 90. výročia založenia Klubu filatelistov v Malackách

Propagačná výstava poštových známok pri príležitosti 90. výročia založenia Klubu filatelistov v Malackách
Miesto: Zámocký kaštieľ, Zámocká 932/14, Malacky
Vstup: Bližšie neurčený
Dátum: 27. 04. 2019 - 02. 05. 2019

Pozvánka na propagačnú výstavu poštových známok pri príležitosti 90. výročia založenia Klubu filatelistov v Malackách


(Upozornenie: 1. mája - počas kultúrneho podujatia Prvomájové Malacky - bude výstava verejnosti prístupná aj s výkladom lektora.)


Klub filatelistov 52-32 Malacky


vás pozýva na propagačnú filatelistickú výstavu


pri príležitosti 90. výročia založenia Klubu filatelistov v MalackáchPropagačná výstava poštových známok pri príležitosti 90. výročia založenia Klubu filatelistov v Malackách


Propagačná filatelistická výstava je súčasťou osláv

90 rokov organizovanej filatelie v Malackách


Program osláv 27. apríla 2019 (v sobotu):

  • Jarná zberateľská burza od 8.00 do 12.00 hod. v priestoroch Školskej jedálne ZŠ Dr. J. Dérera na Ul. gen. M. R. Štefánika 7
  • Slávnostná členská schôdza od 14.00 hodiny v priestoroch Spoločenského domu MCK
  • Propagačná výstava poštových známok v Zámockom kaštieli v Malackách (otvorená do 2. mája 2019)
  • Používanie príležitostnej poštovej pečiatky od 8.00 do 11.00 na Hlavnej pošte v Malackách

Mapa s vyznačeným miestom konania:


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov