Celoslovenské stretnutie zberateľov v Banskej Bystrici

Pozvanie na celoslovenské stretnutie zberateľov v Banskej Bystrici rozšírené o ďalšie zberateľské odbory.

12. 05. 2024

Zberateľské burzy:
Jarná zberateľská burza v Malackách

Jarná zberateľská burza v Malackách
Miesto: Školská jedáleň ZŠ Dr. J. Dérera, Ul. gen. M. R. Štefánika 7, Malacky
Vstup: Po zaplatení vstupného
Dátum: 06. 04. 2024

Pozvanie na jarnú zberateľskú burzu všetkých zberateľských odborov v Malackách.


Čas konania: 8:00 - 12:00

Zberateľské oblasti: známky, mince, bankovky, pohľadnice, telefónne karty, kalendáriky, pivné suveníry, starožitnosti, figúrky z kinder vajíčok, hokejové kartičky, odznaky a pod.

Organizátori:

» Klub filatelistov ZSF 52-32

» Základná škola Dr. Dérera Malacky

» Centrum voľného času Malacky

» Mestské centrum kultúry Malacky

Vstupné: dospelí 1 €, mládež do 15 rokov zdarma

Parkovanie na školskom dvore.Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© Anton Pašteka


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov