Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - Zvolenie Petra Pavla za prezidenta Českej republiky

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom Zvolenie Petra Pavla za prezidenta Českej republiky.

10. 11. 2023

Iné akcie a podujatia:
Propagačná výstava a stretnutie Sekcie zberateľov známkových území Ruska v Brne

Propagačná výstava a stretnutie Sekcie zberateľov známkových území Ruska v Brne
Miesto: Lékařská fakulta Masarykovy University, Komenského 2/200, Brno (Česká republika)
Vstup: Len na pozvánky
Dátum: 21. 04. 2012 - 28. 04. 2012

Pozvanie na propagačnú výstavu a slávnostné stretnutie pri príležitosti 45. výročia založenia Sekcie zberateľov známkových území Ruska v Brne.


Propagačná výstava ruských/sovietskych známok a slávnostné stretnutie pri príležitosti 45. výročia založenia Sekcie zberateľov známkových území Ruska v priestoroch Masarykovej Univerzity v Brne.

Program stretnutia (21. 4. 2012):
  • 12:00 Uvítací preslov a zahájenie výstavy
  • 12:30 Slávnostný obed
  • 13:00 Odborná prednáška ing. Vávru
  • 14:00 Diskusia o exponátoch a prednáške
  • 14:30 Volná zábava s občerstvením
  • 17:00 Ukončení oslavy

Propagačná výstava potrvá od 21. 4. do 28. 4. 2012.


Propagačná výstava a stretnutie Sekcie zberateľov známkových území Ruska

Mapa s vyznačeným miestom konania:

Propagačná výstava a stretnutie Sekcie zberateľov známkových území Ruska


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov