Deň poštovej známky: Historický poštový voz

Poštová známka z emisného radu Deň poštovej známky zobrazujúca historický poštový voz.

02. 12. 2022

Filatelistické výstavy:
Propagačná klubová filatelistická výstava Klubu filatelistov v Leviciach - 2022

Propagačná klubová filatelistická výstava Klubu filatelistov v Leviciach - 2022
Miesto: Výstavná sieň CK Junior, A. Sládkoviča 2, Levice
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 04. 10. 2022 - 09. 10. 2022

Pozvanie na propagačnú klubovú filatelistickú výstavu Klubu filatelistov KF 52-22 v Leviciach.Mestské kultúrne stredisko LeviceKlub filatelistov 52-22 pri MsKS Levice
vás pozývajú na

propagačnú klubovú FILATELISTICKÚ VÝSTAVUPropagačná


Propagačné klubová FILATELISTICKÁ VÝSTAVA, ktorej organizátormi sú MsKS Levice a Klub filatelistov v Leviciach sa koná vo výstavnej sieni CK Junior od 4. do 9. októbra 2022. Vernisáž výstavy sa koná 3. 10. 2022 o 16:00 hod.Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© Gabriel Kosztolányi


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov