Salzburger Lokalbahn - History and philatelic documentation of SLB vehicles

History and philatelic documentation of Salzburger Lokalbahn vehicles.

05. 11. 2022

Philatelic Exhibitions:
Promotional club philatelic exhibition of the Club of Philatelists in Levice - 2022

Promotional club philatelic exhibition of the Club of Philatelists in Levice - 2022
Location: Výstavná sieň CK Junior, A. Sládkoviča 2, Levice
Entry: Free (no admission)
Date: 04. 10. 2022 - 09. 10. 2022

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the virtual promotional exhibition of postcards of the Club of Philatelists in Levice.Mestské kultúrne stredisko LeviceKlub filatelistov 52-22 pri MsKS Levice
vás pozývajú na

propagačnú klubovú FILATELISTICKÚ VÝSTAVUPropagačná


Propagačné klubová FILATELISTICKÁ VÝSTAVA, ktorej organizátormi sú MsKS Levice a Klub filatelistov v Leviciach sa koná vo výstavnej sieni CK Junior od 4. do 9. októbra 2022. Vernisáž výstavy sa koná 3. 10. 2022 o 16:00 hod.Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© Gabriel Kosztolányi


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists