Nové číslo časopisu FIP Flash 136 – JANUARY 2024

Nové číslo informačného časopisu Svetovej filatelistickej federácie FIP Flash.

16. 02. 2024

Filatelistické výstavy:
Propagačná filatelistická výstava 100 ROKOV LEVICKÉHO FUTBALU

Propagačná filatelistická výstava 100 ROKOV LEVICKÉHO FUTBALU
Miesto: CK JUNIOR, Sládkovičova 2, Levice
Vstup: Bližšie neurčený
Dátum: 02. 07. 2011 - 08. 07. 2011

Propagačná filatelistická výstava 100 ROKOV LEVICKÉHO FUTBALU v Leviciach.Klub filatelistov 52-22 Levice


organizuje

propagačnú filatelistickú výstavu

100 ROKOV LEVICKÉHO FUTBALU.


Vernisáž výstavy je 2. júla od 15.00 v CK JUNIOR, Sládkovičova 2, Levice.

V sobotu 2. júla od 14.00 do 16.00 bude v mieste konania výstavy poštová priehradka, kde sa bude používať príležitostná poštová pečiatka k výročiu, budú sa predávať príležitostné poštové lístky s prítlačou (vydal klub filatelistov), personalizovaná známka s logom futbalového klubu a kniha vydaná futbalovým klubom k výročiu. Na výstave budú vystavené aj pamätné predmety futbalového klubu.

Výstava potrvá do 8. júla 2011.

Súvisiace materiály:


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov