Recent news and new materials in the section SLOVACICAS/SLOVAKIANA - 2/2023

Overview of current news and new materials in the SLOVACICAS/SLOVAKIANA section.

09. 08. 2023

Philatelic Exhibitions:
Promotional philatelic exhibition 100 YEARS OF FOOTBALL IN LEVICE

Promotional philatelic exhibition 100 YEARS OF FOOTBALL IN LEVICE
Location: CK JUNIOR, Sládkovičova 2, Levice
Entry: Unspecified
Date: 02. 07. 2011 - 08. 07. 2011

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Propagačná filatelistická výstava 100 ROKOV LEVICKÉHO FUTBALU v Leviciach.Klub filatelistov 52-22 Levice


organizuje

propagačnú filatelistickú výstavu

100 ROKOV LEVICKÉHO FUTBALU.


Vernisáž výstavy je 2. júla od 15.00 v CK JUNIOR, Sládkovičova 2, Levice.

V sobotu 2. júla od 14.00 do 16.00 bude v mieste konania výstavy poštová priehradka, kde sa bude používať príležitostná poštová pečiatka k výročiu, budú sa predávať príležitostné poštové lístky s prítlačou (vydal klub filatelistov), personalizovaná známka s logom futbalového klubu a kniha vydaná futbalovým klubom k výročiu. Na výstave budú vystavené aj pamätné predmety futbalového klubu.

Výstava potrvá do 8. júla 2011.

Súvisiace materiály:


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists