Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (1. časť) - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / English  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (1. časť)

Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (1. časť)

Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (1. časť)

Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (1. časť)


Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (1. časť)
  Príspevok venovaný denným a príležitostným poštovým „dostihovým“ pečiatkam z územia Československa v období rokov 1899 - 1914
   
  Autor: Igor Banás
Publikované: 26. 11. 2016 13:05
 


Môj príspevok o poštových „dostihových“ pečiatkach (denných a príležitostných) z územia Československa bude rozdelený podľa období na päť častí: 1899 - 1914, 1919 - 1939, 1939 - 1945 a 1946 - 1993, 1994 - do dnes.


Začneme najstaršou svetovou históriou.


Kolískou moderných dostihov bolo Anglicko, kde sa zakladali aj prvé stále dostihové závodiská. Väčšinou to boli panovníci (králi) a neskôr aj vysoká šľachta a mestá. Vlastniť dostihové kone mohli len panovníci, vyššia šľachta a vôbec bohatí ľudia, ktorí ich podporovali a samozrejme aj navštevovali. Konské dostihy sa stali okrem športovej aj významnou spoločenskou udalosťou. Dostihy navštevoval aj „plebs“ (obyčajný ľud) a na tých najvýznamnejších neboli zriedkavosťou mnohotisícové davy.

Veľká návštevnosť dostihov na ostrovoch bola hlavným dôvodom zakladania sezónnych poštových úradov resp. ich filiálok, ktoré fungovali počas dostihových mítingov a ktoré používali poštové pečiatky. Filiálky poštových úradov boli najčastejšie umiestnené v hlavných tribúnach (v priestoroch pre verejnosť). Najstaršie „dostihové“ pečiatky používala Anglická Kráľovská pošta v druhej polovici 19. storočia. Od bežných pečiatok sa odlišujú slovom GRANDSTAND (hlavná tribúna) v dolnej časti pečiatok pod domicilom poštového úradu (viď obrázky). Dnes patria medzi vzácne a hľadané filatelistické materiály hlavne ich komplexné odtlačky, ktoré sa nachádzajú takmer výlučne na viacerých známkach (2 a viac známok). Na celistvosti či výstrižku som pečiatku GRANDSTAND ešte nezaznamenal.

Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (1. časť) Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (1. časť)
   
Pečiatka MANCHESTER GRANSTAND
DEC 13 90 13. 12. 1890.
Pečiatka KEMPTON PARK GRANDSTAND
OC 3 90 3. 10. 1890.Československé dostihové pečiatky v období rokov 1899 - 1914


Prvé „klasické dostihové“ pečiatky na území Československa z obdobia R-U monarchie 1899 - 1914 (cez vojnu sa dostihy nekonali) sú praktický najvzácnejšie „československé“ športové pečiatky a sú ozdobou najväčších zbierok. Hoci námet „Jazdecký a dostihový šport“ zbieram už vyše štyroch desaťročí a celú túto dobu som sledoval praktický všetky „domáce“ a viaceré zahraničné filatelistické aukcie, nezaznamenal som ani jednu ponuku filatelistického materiálu s pečiatkami KARLSBAD RENNPLATZ alebo KUCHELBAD RENNPLATZ. Až nedávno na jednej aukcii veľkej firmy (Nemecko) som zaznamenal ponuku viacerých klasických pečiatok dostihových závodísk (Rennplatz) z územia R-U. To je dôkaz ich vzácnosti resp. až unikátnosti.

Na dotyčnej aukcii som získal poštou prepravenú príležitostnú pohľadnicu, na ktorej je poštová pečiatka (na výplatnej známke) s domicilom: KARLSBAD RENNPLATZ a dátumom 9. 7. 1899, t.j. z prvého dňa inauguračného dostihového mítingu (dvojdňového). To potvrdzuje text na obrazovej strane: "Eröffnungs - Rennen zu Karlsbad 9. - 10. 7. 1899". Emil Votoček vo svojom diele „Monografie československých známek - 13. díl, Česká poštovní razítka od nejstarších dob do roku 1918“ uvádza, že filiálka poštového úradu Karlove Vary  1 na dostihovom areáli fungovala a používala pečiatky s domicilom: KARLSBAD RENNPLATZ v rokoch 1899 - 1901 a od roku 1902 ju prevzal poštový úrad Karslsbad-Meierhöfen, ktorý používal pečiatky  domicilom KARLSBAD-MEIERHÖFEN.

Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (1. časť)
Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (1. časť)
 
Pohľadnica s pečiatkou KARLSBAD RENNPLATZ s dátumom 9. 7. 1899.


Na vyššie spomínanej aukcii bola ponúkaná (v aukcií nebola predaná) poštou prepravená pohľadnica s pečiatkou a domicilom KARLSBAD RENNPLATZ z dátumom 23. 6. 11 (viď obrázok). Je to v rozpore snbsp;faktom uvádzaným v monografii!? Budem sa snažiť zistiť skutočný stav veci.

Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (1. časť)
 
Pohľadnica s pečiatkou KALSBAD RENNPLATZ s dátumom 23. 6. 11.


O sedem rokov neskôr 28. 9. 1906 sa otvorili brány dostihového závodiska vo Veľkej Chuchli (Praha). Aj na tomto závodisku bol otvorený poštový úrad ktorý v dňoch 20. 9. -  26. 10. 1906 používal dve poštové pečiatky so zhodným textom: KUCHELBAD RENNPLATZ * CHUCHLE ZÁVODIŠTĚ /a a. KUCHELBAD RENNPLATZ * CHUCHLE ZÁVODIŠTĚ * (druhá pečiatka mala namiesto malého písmena a hviezdu *). Zaujímavým faktom je používanie oboch pečiatok už od 20. 9. až do 26.10.1906 pri príležitosti konania výstavy obrazov, ktorá bola inštalovaná v hlavnej tribúne dostihového závodiska. Napriek tomuto faktu patria tieto pečiatky aj medzi športové príležitostné pečiatky na námet dostihový šport.

O poštových úradoch na dostihových závodiskách resp. ich fungovaní sa vie veľmi málo, prakticky len z kusých správ z dobovej tlače. Emil Votoček (Monografia diel 13.) v prípade poštových pečiatok CHUCHLE ZÁVODIŠTĚ uvádza, že v ďalších rokoch nie je ich používanie vylúčené.

Známy pražský zberateľ a vystavovateľ Bedřich Polák v spravodaji sekcie OLYMPSPORT v článku Pražské dostihy dokumentuje reprodukciou celistvosti (pohľadnica) použitie pečiatky s textom CHUCHLE ZÁVODIŠTĚ * KUCHELBAD RENNPLATZ * v roku 1907. Pečiatka má dátum 13. V. 07 čo dokumentuje, že bola používaná počas dostihový dní.

Rád privítam akékoľvek informácie ohľadom všetkých dostihových pečiatok aj z neskoršieho obdobia. Za spoluprácu vopred ďakujem, Igor Banás.


Použitá literatúra


  • Monografie československých známek - 13. díl, Česká poštovní razítka od nejstarších dob do roku 1918.
  • Spravodaje Olympsportu.
  • KATALOG SPORTOVNÍCH RAZÍTEK ČSR, Olympsport 2011.


Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (1. časť)
 
Kópie z monografie a článku Bedřicha Poláka.


Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (1. časť)
 
Prehľad pečiatok uvedený v Katalógu sportovních razítek ČSR.Kontakt na autora článku: Igor BanásPoslať komentár
Súvisiace články (4):

Príležitostné pečiatky na námet jazdecký šport z územia Československa 1945 - 1992 (5. časť)Príležitostné pečiatky na námet jazdecký šport z územia Československa 1945 - 1992 (5. časť)
Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (4. časť)Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (4. časť)
Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (3. časť)Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (3. časť)
Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (2. časť)Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (2. časť)


Autor: Igor Banás
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 26. 11. 2016 13:05
 
Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (1. časť)
Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (1. časť)
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Keď sa usilujeme uštedriť druhým ľuďom lekciu, prehrávame. Prehrávame, pretože ak niekomu chceme dať príučku, málokedy sa nám podarí zmeniť ho, ale vždy nám to pokazí deň.

(Seth Godin)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
  Možnosti spolupráce Podmienky reklamy Kontakty
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk