Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Čeština / Čeština / Czech / Tschechisch     Angličtina / Angličtina / English / Englisch     Nemčina / Němčina / German / Deutsch Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Zima  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2018
Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (1. časť)

Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (1. časť)

Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (1. časť)

Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (1. časť)


Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (1. časť)
  Príspevok venovaný denným a príležitostným poštovým „dostihovým“ pečiatkam z územia Československa v období rokov 1899 - 1914
   
  Autor: Igor Banás
Publikované: 26. 11. 2016 13:05
 


Môj príspevok o poštových „dostihových“ pečiatkach (denných a príležitostných) z územia Československa bude rozdelený podľa období na päť častí: 1899 - 1914, 1919 - 1939, 1939 - 1945 a 1946 - 1993, 1994 - do dnes.


Začneme najstaršou svetovou históriou.


Kolískou moderných dostihov bolo Anglicko, kde sa zakladali aj prvé stále dostihové závodiská. Väčšinou to boli panovníci (králi) a neskôr aj vysoká šľachta a mestá. Vlastniť dostihové kone mohli len panovníci, vyššia šľachta a vôbec bohatí ľudia, ktorí ich podporovali a samozrejme aj navštevovali. Konské dostihy sa stali okrem športovej aj významnou spoločenskou udalosťou. Dostihy navštevoval aj „plebs“ (obyčajný ľud) a na tých najvýznamnejších neboli zriedkavosťou mnohotisícové davy.

Veľká návštevnosť dostihov na ostrovoch bola hlavným dôvodom zakladania sezónnych poštových úradov resp. ich filiálok, ktoré fungovali počas dostihových mítingov a ktoré používali poštové pečiatky. Filiálky poštových úradov boli najčastejšie umiestnené v hlavných tribúnach (v priestoroch pre verejnosť). Najstaršie „dostihové“ pečiatky používala Anglická Kráľovská pošta v druhej polovici 19. storočia. Od bežných pečiatok sa odlišujú slovom GRANDSTAND (hlavná tribúna) v dolnej časti pečiatok pod domicilom poštového úradu (viď obrázky). Dnes patria medzi vzácne a hľadané filatelistické materiály hlavne ich komplexné odtlačky, ktoré sa nachádzajú takmer výlučne na viacerých známkach (2 a viac známok). Na celistvosti či výstrižku som pečiatku GRANDSTAND ešte nezaznamenal.

Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (1. časť) Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (1. časť)
   
Pečiatka MANCHESTER GRANSTAND
DEC 13 90 13. 12. 1890.
Pečiatka KEMPTON PARK GRANDSTAND
OC 3 90 3. 10. 1890.Československé dostihové pečiatky v období rokov 1899 - 1914


Prvé „klasické dostihové“ pečiatky na území Československa z obdobia R-U monarchie 1899 - 1914 (cez vojnu sa dostihy nekonali) sú praktický najvzácnejšie „československé“ športové pečiatky a sú ozdobou najväčších zbierok. Hoci námet „Jazdecký a dostihový šport“ zbieram už vyše štyroch desaťročí a celú túto dobu som sledoval praktický všetky „domáce“ a viaceré zahraničné filatelistické aukcie, nezaznamenal som ani jednu ponuku filatelistického materiálu s pečiatkami KARLSBAD RENNPLATZ alebo KUCHELBAD RENNPLATZ. Až nedávno na jednej aukcii veľkej firmy (Nemecko) som zaznamenal ponuku viacerých klasických pečiatok dostihových závodísk (Rennplatz) z územia R-U. To je dôkaz ich vzácnosti resp. až unikátnosti.

Na dotyčnej aukcii som získal poštou prepravenú príležitostnú pohľadnicu, na ktorej je poštová pečiatka (na výplatnej známke) s domicilom: KARLSBAD RENNPLATZ a dátumom 9. 7. 1899, t.j. z prvého dňa inauguračného dostihového mítingu (dvojdňového). To potvrdzuje text na obrazovej strane: "Eröffnungs - Rennen zu Karlsbad 9. - 10. 7. 1899". Emil Votoček vo svojom diele „Monografie československých známek - 13. díl, Česká poštovní razítka od nejstarších dob do roku 1918“ uvádza, že filiálka poštového úradu Karlove Vary  1 na dostihovom areáli fungovala a používala pečiatky s domicilom: KARLSBAD RENNPLATZ v rokoch 1899 - 1901 a od roku 1902 ju prevzal poštový úrad Karslsbad-Meierhöfen, ktorý používal pečiatky  domicilom KARLSBAD-MEIERHÖFEN.

Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (1. časť)
Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (1. časť)
 
Pohľadnica s pečiatkou KARLSBAD RENNPLATZ s dátumom 9. 7. 1899.


Na vyššie spomínanej aukcii bola ponúkaná (v aukcií nebola predaná) poštou prepravená pohľadnica s pečiatkou a domicilom KARLSBAD RENNPLATZ z dátumom 23. 6. 11 (viď obrázok). Je to v rozpore snbsp;faktom uvádzaným v monografii!? Budem sa snažiť zistiť skutočný stav veci.

Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (1. časť)
 
Pohľadnica s pečiatkou KALSBAD RENNPLATZ s dátumom 23. 6. 11.


O sedem rokov neskôr 28. 9. 1906 sa otvorili brány dostihového závodiska vo Veľkej Chuchli (Praha). Aj na tomto závodisku bol otvorený poštový úrad ktorý v dňoch 20. 9. -  26. 10. 1906 používal dve poštové pečiatky so zhodným textom: KUCHELBAD RENNPLATZ * CHUCHLE ZÁVODIŠTĚ /a a. KUCHELBAD RENNPLATZ * CHUCHLE ZÁVODIŠTĚ * (druhá pečiatka mala namiesto malého písmena a hviezdu *). Zaujímavým faktom je používanie oboch pečiatok už od 20. 9. až do 26.10.1906 pri príležitosti konania výstavy obrazov, ktorá bola inštalovaná v hlavnej tribúne dostihového závodiska. Napriek tomuto faktu patria tieto pečiatky aj medzi športové príležitostné pečiatky na námet dostihový šport.

O poštových úradoch na dostihových závodiskách resp. ich fungovaní sa vie veľmi málo, prakticky len z kusých správ z dobovej tlače. Emil Votoček (Monografia diel 13.) v prípade poštových pečiatok CHUCHLE ZÁVODIŠTĚ uvádza, že v ďalších rokoch nie je ich používanie vylúčené.

Známy pražský zberateľ a vystavovateľ Bedřich Polák v spravodaji sekcie OLYMPSPORT v článku Pražské dostihy dokumentuje reprodukciou celistvosti (pohľadnica) použitie pečiatky s textom CHUCHLE ZÁVODIŠTĚ * KUCHELBAD RENNPLATZ * v roku 1907. Pečiatka má dátum 13. V. 07 čo dokumentuje, že bola používaná počas dostihový dní.

Rád privítam akékoľvek informácie ohľadom všetkých dostihových pečiatok aj z neskoršieho obdobia. Za spoluprácu vopred ďakujem, Igor Banás.


Použitá literatúra


  • Monografie československých známek - 13. díl, Česká poštovní razítka od nejstarších dob do roku 1918.
  • Spravodaje Olympsportu.
  • KATALOG SPORTOVNÍCH RAZÍTEK ČSR, Olympsport 2011.


Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (1. časť)
 
Kópie z monografie a článku Bedřicha Poláka.


Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (1. časť)
 
Prehľad pečiatok uvedený v Katalógu sportovních razítek ČSR.Kontakt na autora článku: Igor BanásPoslať komentár
Súvisiace články (4):

Príležitostné pečiatky na námet jazdecký šport z územia Československa 1945 - 1992 (5. časť)Príležitostné pečiatky na námet jazdecký šport z územia Československa 1945 - 1992 (5. časť)
Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (4. časť)Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (4. časť)
Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (3. časť)Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (3. časť)
Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (2. časť)Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (2. časť)


Autor: Igor Banás
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 26. 11. 2016 13:05
 
Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (1. časť)
Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (1. časť)
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Neexistujú nevyliečiteľné choroby, len nevyliečiteľní ľudia.

(Dr. Bernie Siegel)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
Google+ (Filatelia a poštové známky) Google+ (Vojtech Jankovič)
 
Copyright (c) 2007-2018 FilaNotes. Všetky práva vyhradené.