Uvedenie poštovej známky Osobnosti: Mních Cyprián (1724 - 1775)

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Červenom Kláštori pri príležitosti slávnostného uvedenia poštovej známky Osobnosti: Mních Cyprián (1724 - 1775) - 300. výročie narodenia.

26. 07. 2024

Tematická filatelia:
Príležitostné poštové pečiatky na námet jazdecký šport z územia Československa (5. časť)

Príležitostné poštové pečiatky na námet jazdecký šport z územia Československa (5. časť)
Autor: Igor Banás
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 19. 06. 2018 20:58

Príspevok venovaný denným a príležitostným poštovým jazdeckým pečiatkam z územia Československa v období rokov 1946 - 1992.


Na rozdiel od dostihov, ktoré sú hromadným športom, je jazdecký šport individuálnym športom, v ktorom kôň a jazdec ako rovnocenná dvojica predvádzajú športový výkon samostatne. Prvá príležitostná pečiatka na námet jazdecký šport na území Československa bola používaná v roku 1969 na XXI. Majstrovstvách ČSSR v skoku na parkúre v Prešove. Pečiatka s logom sa používala počas troch dní konania jazdeckých súťaží. Domicil pečiatky je PREŠOV 1 a dátumy 1. 8. 1969, 2. 8. 1969 a 3. 8. 1969. Rámec loga, ktoré bolo používané na všetkých jazdeckých pretekoch v Prešove tvorí jazdecký strmeň, v strede je štylizovaný jazdec na vzpínajúcom sa koni na podkove. Farba pečiatok je čierna a zriedkavejšie sa používala na pečiatkovanie jasne červená farba. Je to zriedkavý prípad použitia dvoch farieb na príležitostnej športovej pečiatke z tohto obdobia.

Príležitostné poštové pečiatky na námet jazdecký šport z územia Československa (5. časť)


O rok neskôr sa konali XXII. majstrovstvá ČSSR v jazde na koni v meste Bohdaneč pri Pardubiciach. Doteraz najkomplexnejší „Katalóg Československých športových pečiatok 1945-1992 (digitálna verzia)“ - autor Jaroslav Petrásek a kolektív uvádza domicil pečiatky BOHDANEČ u PARDUBIC a len dátum 21. 8. 1970 a text MISTROVSTVÍ ČSSR V JÍZDĚ NA KONI. Vlastním poštou prepravenú pohľadnicu vydanú organizačným výborom s dátumom 23. 8. 1970 (nedeľa). Súťaže sa konali tri dni, počas ktorých sa pravdepodobne používala aj príležitostná pečiatka. Použitie pečiatky s dátumom 22. 8. 1970 (sobota) zatiaľ nie je doložené.

Príležitostné poštové pečiatky na námet jazdecký šport z územia Československa (5. časť)

Príležitostné poštové pečiatky na námet jazdecký šport z územia Československa (5. časť)


Najvýznamnejšie medzinárodné jazdecké preteky na území Československa v jazdeckom športe boli súťaže v prekážkovom skákaní na parkúre „Grand Prix Bratislava“, ktoré do roku 1976 mali štatút CSI. V roku 1977 mali prvý raz v histórii československého jazdeckého športu štatút najvyššieho rangu CSIO (Concours de Saut d’obstacles Internacional Officiel). Svetová jazdecká federácia FEI (Federation Equestre Internationale) vydala smernice o rozdelení pretekov jednotlivých jazdeckých disciplín, podľa ktorých môže každý štát, ktorý je jej členom, usporiadať každý rok CIO (Concours International Officiel) v každej disciplíne. Súťaž oficiálnych národných družstiev „Pohár národov“ smie byť usporiadaná iba pri oficiálnych pretekoch (CSIO).

Prvé CSIO sa konali v dňoch 11. - 14 .8. 1977 v jazdeckom areáli Slávia Slovenskej vysokej školy technickej v mestskej časti Ovsište. Na objednávku organizačného výboru (zásluhou pána Ing. Igora Fekára, ktorý bol filatelista) bola používaná príležitostná poštová pečiatka s domicilom BRATISLAVA 1, v dátumovke boli vymeniteľné dni 11. až 14. 7. 1977, text GRAND PRIX – 1977 a upravené logo pretekov s nápisom CSIO. Oficiálne logo pretekov je na lístku vydanom organizačným výborom, ktorý bol v predaji aj pre verejnosť v pristavenom motorovom vozidle pošty typu Avia zo skriňovou úpravou, v ktorom pracovala poštová priehradka. Záujemcovia (bolo ich veľmi málo) si mohli zakúpiť poštové známky na bežné vnútroštátne výplatné. V ponuke bola známka 30h „Preteky mieru W-B-P (Pof. 2246) a 60 h Historické poštové uniformy (Pof. 2253). Pošta nemala nálepky na doporučené zásielky a k preprave prijímala len obyčajné zásielky. Teoretický bolo možné podať doporučenú zásielku na hlavnej pošte (Bratislava 1), ale zatiaľ som nezaznamenal celistvosť prepravenú poštou ako doporučenú (s R-nálepkou).

Kvalita pečiatok bola dobrá, ale slabý sortiment a absencia R-nálepky boli pre mňa sklamaním, ktoré zmiernili vynikajúce športové výkony jazdcov a koní na veľmi náročných parkúroch dovtedy u nás nevídaných. V „Pohári národov“ zvíťazilo družstvo NSR a družstvo Československa bolo druhé.

Príležitostné poštové pečiatky na námet jazdecký šport z územia Československa (5. časť)


V roku 1982 sa konali v Prešove tradičné 25. Dukelské medzinárodné jazdecké preteky, ktoré mali štatút CSI (Rang CSI je o stupeň nižší ako CSIO) pod patronátom FEI a počet jazdeckých závodov nie je obmedzený pri splnení pravidiel FEI. Domicil príležitostnej pečiatky je PREŠOV 1, dátumy 1., 2. a 3. 10. 1982, text: 25. MEDZINÁRODNÉ DUKELSKÉ JAZDECKÉ PRETEKY, logo (totožné ako v roku 1969) a pod ním nápis CSI.

Ako kultúrnu akciu v rámci týchto jubilejných jazdeckých pretekov prešovský filatelisti usporiadali krajskú výstavu poštových známok „HIPPOFILA“. K výstave bola používaná príležitostná pečiatka ktorá mala domicil PREŠOV 1, dátumy 1., 2. a 3. 10. 1982, text: KRAJSKÁ VÝSTAVA POŠTOVÝCH ZNÁMOK „HIPPOFILA“, obraz jazdca (džokeja) na koni vo fáze doskoku. Jazdec má dostihový dres, takže ide o dostihového jazdca (džokeja).

Organizačný výbor si skutočne dal záležať na príprave a propagácii výstavy, vydal lístky, obálky a dokonca aj číslované príležitostné tlače (pamätné lístky) s logom výstavy, ktoré je výtvarne veľmi zdarené a vkusné. Osobne ho považujem za vôbec najkrajšie logo filatelistickej výstavy. Bola organizovaná doprava zásielok dostavníkom, zásielky z tejto prepravy boli opečiatkované pečiatkou s textom PREPRAVENÉ DOSTAVNÍKOM.
Dušou organizačného výboru bol pán Ladislav Sarossy, ktorý obetavo rozposielal tieto materiály opečiatkované týmito pečiatkami za solídne ceny, takže dodnes je ich relatívne dosť.

Príležitostné poštové pečiatky na námet jazdecký šport z územia Československa (5. časť)


Príležitostné poštové pečiatky na námet jazdecký šport z územia Československa (5. časť)   Príležitostné poštové pečiatky na námet jazdecký šport z územia Československa (5. časť)

Príležitostné poštové pečiatky na námet jazdecký šport z územia Československa (5. časť)


Zoznam príležitostných pečiatok “Jazdecký šport“ 1945 - 1992.

Príležitostné poštové pečiatky na námet jazdecký šport z územia Československa (5. časť) Príležitostné poštové pečiatky na námet jazdecký šport z územia Československa (5. časť) Príležitostné poštové pečiatky na námet jazdecký šport z územia Československa (5. časť) Príležitostné poštové pečiatky na námet jazdecký šport z územia Československa (5. časť) Príležitostné poštové pečiatky na námet jazdecký šport z územia Československa (5. časť)Kontakt na autora článku: Igor Banás

Autor: Igor Banás

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov