Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and advertisements

Shops and advertisements

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Offer of personalized printing sheets (PersUTL)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
  • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovenština / Slovak / Slowakisch  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Let the stamps and entires speak
Commemorative postmarks with the horse races theme from the Czechoslovak territory (Part 5)

Commemorative postmarks with the horse races theme from the Czechoslovak territory (Part 5)

Commemorative postmarks with the horse races theme from the Czechoslovak territory (Part 5)

Commemorative postmarks with the horse races theme from the Czechoslovak territory (Part 5)


Angličtina / Angličtina / English / Englisch
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
Commemorative postmarks with the horse races theme from the Czechoslovak territory (Part 5)
  Contribution dedicated to the day and commemorative "horseracing" postmarks from the Czechoslovak territory in the period 1946 - 1992.
   
  Author: Igor Banás
Published: 19. 06. 2018 20:58
 


Na rozdiel od dostihov, ktoré sú hromadným športom, je jazdecký šport individuálnym športom, v ktorom kôň a jazdec ako rovnocenná dvojica predvádzajú športový výkon samostatne. Prvá príležitostná pečiatka na námet jazdecký šport na území Československa bola používaná v roku 1969 na XXI. Majstrovstvách ČSSR v skoku na parkúre v Prešove. Pečiatka s logom sa používala počas troch dní konania jazdeckých súťaží. Domicil pečiatky je PREŠOV 1 a dátumy 1. 8. 1969, 2. 8. 1969 a 3. 8. 1969. Rámec loga, ktoré bolo používané na všetkých jazdeckých pretekoch v Prešove tvorí jazdecký strmeň, v strede je štylizovaný jazdec na vzpínajúcom sa koni na podkove. Farba pečiatok je čierna a zriedkavejšie sa používala na pečiatkovanie jasne červená farba. Je to zriedkavý prípad použitia dvoch farieb na príležitostnej športovej pečiatke z tohto obdobia.

Príležitostné poštové pečiatky na námet jazdecký šport z územia Československa (5. časť)


O rok neskôr sa konali XXII. majstrovstvá ČSSR v jazde na koni v meste Bohdaneč pri Pardubiciach. Doteraz najkomplexnejší „Katalóg Československých športových pečiatok 1945-1992 (digitálna verzia)“ - autor Jaroslav Petrásek a kolektív uvádza domicil pečiatky BOHDANEČ u PARDUBIC a len dátum 21. 8. 1970 a text MISTROVSTVÍ ČSSR V JÍZDĚ NA KONI. Vlastním poštou prepravenú pohľadnicu vydanú organizačným výborom s dátumom 23. 8. 1970 (nedeľa). Súťaže sa konali tri dni, počas ktorých sa pravdepodobne používala aj príležitostná pečiatka. Použitie pečiatky s dátumom 22. 8. 1970 (sobota) zatiaľ nie je doložené.

Príležitostné poštové pečiatky na námet jazdecký šport z územia Československa (5. časť)

Príležitostné poštové pečiatky na námet jazdecký šport z územia Československa (5. časť)


Najvýznamnejšie medzinárodné jazdecké preteky na území Československa v jazdeckom športe boli súťaže v prekážkovom skákaní na parkúre „Grand Prix Bratislava“, ktoré do roku 1976 mali štatút CSI. V roku 1977 mali prvý raz v histórii československého jazdeckého športu štatút najvyššieho rangu CSIO (Concours de Saut d’obstacles Internacional Officiel). Svetová jazdecká federácia FEI (Federation Equestre Internationale) vydala smernice o rozdelení pretekov jednotlivých jazdeckých disciplín, podľa ktorých môže každý štát, ktorý je jej členom, usporiadať každý rok CIO (Concours International Officiel) v každej disciplíne. Súťaž oficiálnych národných družstiev „Pohár národov“ smie byť usporiadaná iba pri oficiálnych pretekoch (CSIO).

Prvé CSIO sa konali v dňoch 11. - 14 .8. 1977 v jazdeckom areáli Slávia Slovenskej vysokej školy technickej v mestskej časti Ovsište. Na objednávku organizačného výboru (zásluhou pána Ing. Igora Fekára, ktorý bol filatelista) bola používaná príležitostná poštová pečiatka s domicilom BRATISLAVA 1, v dátumovke boli vymeniteľné dni 11. až 14. 7. 1977, text GRAND PRIX – 1977 a upravené logo pretekov s nápisom CSIO. Oficiálne logo pretekov je na lístku vydanom organizačným výborom, ktorý bol v predaji aj pre verejnosť v pristavenom motorovom vozidle pošty typu Avia zo skriňovou úpravou, v ktorom pracovala poštová priehradka. Záujemcovia (bolo ich veľmi málo) si mohli zakúpiť poštové známky na bežné vnútroštátne výplatné. V ponuke bola známka 30h „Preteky mieru W-B-P (Pof. 2246) a 60 h Historické poštové uniformy (Pof. 2253). Pošta nemala nálepky na doporučené zásielky a k preprave prijímala len obyčajné zásielky. Teoretický bolo možné podať doporučenú zásielku na hlavnej pošte (Bratislava 1), ale zatiaľ som nezaznamenal celistvosť prepravenú poštou ako doporučenú (s R-nálepkou).

Kvalita pečiatok bola dobrá, ale slabý sortiment a absencia R-nálepky boli pre mňa sklamaním, ktoré zmiernili vynikajúce športové výkony jazdcov a koní na veľmi náročných parkúroch dovtedy u nás nevídaných. V „Pohári národov“ zvíťazilo družstvo NSR a družstvo Československa bolo druhé.

Príležitostné poštové pečiatky na námet jazdecký šport z územia Československa (5. časť)


V roku 1982 sa konali v Prešove tradičné 25. Dukelské medzinárodné jazdecké preteky, ktoré mali štatút CSI (Rang CSI je o stupeň nižší ako CSIO) pod patronátom FEI a počet jazdeckých závodov nie je obmedzený pri splnení pravidiel FEI. Domicil príležitostnej pečiatky je PREŠOV 1, dátumy 1., 2. a 3. 10. 1982, text: 25. MEDZINÁRODNÉ DUKELSKÉ JAZDECKÉ PRETEKY, logo (totožné ako v roku 1969) a pod ním nápis CSI.

Ako kultúrnu akciu v rámci týchto jubilejných jazdeckých pretekov prešovský filatelisti usporiadali krajskú výstavu poštových známok „HIPPOFILA“. K výstave bola používaná príležitostná pečiatka ktorá mala domicil PREŠOV 1, dátumy 1., 2. a 3. 10. 1982, text: KRAJSKÁ VÝSTAVA POŠTOVÝCH ZNÁMOK „HIPPOFILA“, obraz jazdca (džokeja) na koni vo fáze doskoku. Jazdec má dostihový dres, takže ide o dostihového jazdca (džokeja).

Organizačný výbor si skutočne dal záležať na príprave a propagácii výstavy, vydal lístky, obálky a dokonca aj číslované príležitostné tlače (pamätné lístky) s logom výstavy, ktoré je výtvarne veľmi zdarené a vkusné. Osobne ho považujem za vôbec najkrajšie logo filatelistickej výstavy. Bola organizovaná doprava zásielok dostavníkom, zásielky z tejto prepravy boli opečiatkované pečiatkou s textom PREPRAVENÉ DOSTAVNÍKOM.
Dušou organizačného výboru bol pán Ladislav Sarossy, ktorý obetavo rozposielal tieto materiály opečiatkované týmito pečiatkami za solídne ceny, takže dodnes je ich relatívne dosť.

Príležitostné poštové pečiatky na námet jazdecký šport z územia Československa (5. časť)


Príležitostné poštové pečiatky na námet jazdecký šport z územia Československa (5. časť)   Príležitostné poštové pečiatky na námet jazdecký šport z územia Československa (5. časť)

Príležitostné poštové pečiatky na námet jazdecký šport z územia Československa (5. časť)


Zoznam príležitostných pečiatok “Jazdecký šport“ 1945 - 1992.

Príležitostné poštové pečiatky na námet jazdecký šport z územia Československa (5. časť) Príležitostné poštové pečiatky na námet jazdecký šport z územia Československa (5. časť) Príležitostné poštové pečiatky na námet jazdecký šport z územia Československa (5. časť) Príležitostné poštové pečiatky na námet jazdecký šport z územia Československa (5. časť) Príležitostné poštové pečiatky na námet jazdecký šport z územia Československa (5. časť)Kontakt na autora článku: Igor BanásPost a comment
Related articles (4):

Commemorative postmarks with the horse races thema from the Czechoslovak territory (Part 4)Commemorative postmarks with the horse races thema from the Czechoslovak territory (Part 4)
Commemorative postmarks with the horse races thema from the Czechoslovak territory (Part 3)Commemorative postmarks with the horse races thema from the Czechoslovak territory (Part 3)
Commemorative postmarks with the horse races thema from the Czechoslovak territory (Part 2)Commemorative postmarks with the horse races thema from the Czechoslovak territory (Part 2)
Commemorative postmarks with the horse races thema from the Czechoslovak territory (Part 1)Commemorative postmarks with the horse races thema from the Czechoslovak territory (Part 1)


Author: Igor Banás
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 19. 06. 2018 20:58
 
Commemorative postmarks with the horse races theme from the Czechoslovak territory (Part 5)
Commemorative postmarks with the horse races theme from the Czechoslovak territory (Part 5)
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

(Miro Veselý)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.