Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2023

Oznámenie o usporiadaní ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku a najkrajšiu obálku prvého dňa (FDC) vydanú v roku 2023.

25. 04. 2024

Príležitostný kašet:
Pribinove a Cyrilo-Metodské slávnosti

Pribinove a Cyrilo-Metodské slávnosti
Deň používania: 03. 07. 2017
Koniec platnosti: 05. 07. 2017
 
Farba: čierna

Príležitostná kašet používaný v Nitre počas Pribinovych a Cyrilo-Metodských slávností.


Textový motív: PRIBINOVE A CYRILO-METODSKÉ SLÁVNOSTI

Obrazový motív: Súsošie Cyrila a Metoda (od akad. soch. Ľudmily Cvengrošvej) ktoré stojí od r. 1990 vľavo pri vstupe do Nitrianskeho hradu, v pozadí siluetu Nitrianskeho hradu.

Domicil používateľa: NITRA
Autor: Adrian Ferda


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov