Signed graphic sheet of Rudolf Cigánik - 600th anniversary of the death of Ján Žižka from Trocnov

An extraordinary offer of the author's hand-signed graphic sheet of the academic painter Rudolf Cigánik under the title - who are God's warriors.

19. 04. 2024

Commemorative Cachet:
Pribina and Cyril-Methodius celebrations

Pribina and Cyril-Methodius celebrations
Day of use: 03. 07. 2017
Valid until: 05. 07. 2017
 
Colour: black

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative cachet used in Nitra to commemorate the Pribina and Cyril-Methodius celebrations.


Text motifs: PRIBINOVE A CYRILO-METODSKÉ SLÁVNOSTI

Pictorial motifs: Súsošie Cyrila a Metoda (od akad. soch. Ľudmily Cvengrošvej) ktoré stojí od r. 1990 vľavo pri vstupe do Nitrianskeho hradu, v pozadí siluetu Nitrianskeho hradu.

Domicil používateľa: NITRA
Autor: Adrian Ferda


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists