Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2024

Aktualizovaný emisný plán slovenských poštových známok na rok 2024. Prehľadné vyobrazenie všetkých už vydaných známok a známok vo fáze výtvarného návrhu nájdete dole pod článkom.

11. 07. 2024

Poštová známka:
Prezident Slovenskej republiky - Michal Kováč

Prezident Slovenskej republiky - Michal Kováč
Deň vydania: 03. 11. 1993
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 3 Sk (bez uvedenia symbolu meny)
Rozmery známky: 19 x 23 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 100
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 74140000

Výplatná poštová známka s portrétom prvého prezidenta Slovenskej republiky Michala Kováča.


Textový motív: Nie je.

Obrazový motív: Portrét prvého prezidenta Slovenskej republiky Michala Kováča.

Výtvarný návrh známky: Doc. akad. mal. Martin Činovský

Rytina známky: Doc. akad. mal. Martin Činovský

Tematický popis a súvislosti:

Michal Kováč sa narodil 5. 8. 1930 v Ľubiši, okres Humenné, študoval na Obchodnej akadémii a na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave, kde rok pôsobil ako asistent. V roku 1956 začal pracovať v Oblastnom ústave Štátnej banky československej v Bratislave. V oblasti bankovníctva pôsobil až do roku 1989. V rokoch 1965 - 1966 prednášal v Bankovej škole na Kube. V rokoch 1967 - 1969 bol námestníkom Živnostenskej banky v Londýne. V roku 1969 ho odvolali (v roku 1970 vylúčili z KSČ). Potom pracoval ako bankový úradník v Štátnej banke československej v pobočke Bratislava-mesto. Po revolúcii v roku 1989 sa stal ministrom financií Slovenskej republiky. Vo voľbách v roku 1992 bol zvolený za poslanca Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia (za hnutie Verejnosť proti násiliu) a následne za predsedu Federálneho zhromaždenia ČSFR. Dňa 16. 2. 1993 Národná rada SR tajným hlasovaním zvolila Michala Kováča za prezidenta SR.


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov